Stiens. Fragment aerial photo, ca. 1935. Archive: Documentatiestichting Leeuwarderadeel (Stiens).

Blog

Reflectie op bezoek stinzenflora bij Kasteel Sypesteyn (Loosdrecht) en bij Kasteel Oud Poelgeest (Oegsgeest)

Willem van Riemsdijk

Het bezoeken van diverse terreinen met een interessante vegetatie stinzenplanten is niet alleen leuk maar ook leerzaam. Op 14 februari bezochten we Sypesteyn en op 15 februari Oud Poelgeest. Beide terreinen worden momenteel goed onderhouden en bezitten een stinzenflora, maar zijn heel verschillend van karakter. Beide  terreinen hebben een lange historie. 

Bokashi goed voor de bollen.

Op 4 februari 2019 schreef ik de blog ‘De Bodem is de Basis (voor de bollen)’. Daarin beschrijf ik vrij uitvoerig wat Bokashi is en hoe wij daar een begin mee maakten dit jaar. Hieronder geef ik wat meer details over de ervaringen met de Bokashi tot nu toe.

‘Stinzenpflanzen’: Gottorf, Husum, Jever en Leer. Een reisverslag met enkele overpeinzingen …

© Willem van Riemsdijk

Het cultuurhistorische fenomeen van stinzenplanten is niet beperkt tot Friesland of Nederland. In sommige delen van Duitsland groeien niet alleen sommige van ‘onze’ stinzenplanten in het wild, maar vormen ook een onderdeel van de tuincultuur. Zowel wat betreft de geschiedenis van deze planten als wat betreft hun huidige voorkomen zijn er diverse interessante terreinen in Duitsland. Deze blog gaat over een beperkt aantal terreinen in Noord Duitsland. Vorig jaar bezochten we de kasteeltuin in Husum en dit jaar de andere terreinen.

All blog posts