Historisch onderzoek

Trudy van Riemsdijk-Zandee
S. Bloemhof (TRESOAR Leeuwarden: Leggeronderzoek)

Teksten en samenstelling website

Willem van Riemsdijk en Trudy van Riemsdijk-Zandee
En: G. van der Meulen, architect: onderwerp Hûs-Gebouw

Foto’s: Willem van Riemsdijk en Trudy van Riemsdijk-Zandee, tenzij anders vermeld.

Bronnen

  • Archieven: TRESOAR (Leeuwarden), Documentatiestichting Leeuwarderadeel (Stiens), Historisch Centrum Leeuwarden (Leeuwarden).
  • Groen verleden, bureau voor historisch onderzoek op het terrein van groen erfgoed, J. Holwerda (Elst): Hulp- en Veldwerkkaarten, archief Kadaster Arnhem.
  • Gesprekken met nazaten en deskundigen.
  • J. Dikboom, em.pred., ‘Bloemlezing uit de kerkgeschiedenis van Stiens’, ca. 1975.
  • Ed. Stg. Alde Fryske Tsjerken, U. Zwaga, De Sint Vituskerk in Stiens, 1978, 2e ed. 1985.
  • Dr. R. Harmanni, Decoratieschilderingen in het pand Smelbrêge 6 te Stiens in breder kader, Onderzoeksrapport, Amsterdam 2014.
  • http://www.stadsmuseet.stockholm.se/Documents/05%20OM%20HUS/entreer_trapphus.pdf Met dank aan Mario Baeck, Universiteit Gent (B)
  • Diverse websites. Zie Met dank aan en Links.

Ontwikkeling website

Jonathan Hogervorst, Buzzera

Auteursrecht

Niets van deze website mag vermenigvuldigd worden zonder toestemming van de beheerders van de website.

Disclaimer

De website is met veel zorg samengesteld. Mocht u desondanks opmerkingen hebben of nalatigheden ontdekken, gelieve dan contact op te nemen met de beheerders.