Sneeuwklokjes, Bonte krokussen en Lenteklokken bij Stinze Stiens. 11 maart 2017

Sneeuwklokjes, Bonte krokussen en Lenteklokken bij Stinze Stiens. 11 maart 2017

In de Dokterstún in Stiens komen veel soorten stinzenplanten voor. Een deel van deze soorten komen zeker al van oudsher voor in de tuin, zoals de Bonte crocus (Crocus vernus), terwijl andere soorten vermoedelijk recenter zijn aangeplant en verwilderd.

Sneeuwklokjes en Winterakonieten bij Stinze Stiens. Links: de Kaukasische vleugelnoot. Foto: 13 februari 2015.

Sneeuwklokjes en Winterakonieten bij Stinze Stiens. Links: de Kaukasische vleugelnoot. Foto: 13 februari 2015.

Piramidevogelmelk

Piramidevogelmelk. 13 juli 2013.

Piramidevogelmelk

Piramidevogelmelk. 19 juli 2013.

Hoewel de tuin nog zeer rijk was aan soorten toen wij huis en tuin kochten (2012), zijn van sommige de aantallen gering. De meest bijzondere bolgewassen zijn Piramidevogelmelk, die bloeit in juli en de Bosgeelster – Dodonaeus noemt hem Gele vogelmelk! – die vroeg bloeit. Hoewel deze soorten meestal niet tot de stinzenflora worden gerekend voldoen ze wel aan de definitie van stinzenflora. Van beide soorten is er maar een enkel exemplaar aangetroffen. Hopelijk kunnen we deze soorten behouden en vermeerderen.

Sneeuwklokjes

Sneeuwklokjes. 7 februari 2013.

Sneeuwklokje en Winterakoniet

Sneeuwklokje en Winterakoniet. 7 februari 2013.

Sneeuwklokjes bij de boomgaard

Sneeuwklokjes bij de boomgaard. 16 maart 2013.

Winterakoniet en Sneeuwklokje

Winterakoniet en Sneeuwklokje. 7 februari 2013.

Holwortel

Holwortel. 19 april 2013.

Gele anemoon

Gele anemoon. 28 april 2013.

Daslook is er (veel) te veel en verdringt andere soorten. Sneeuwklokjes, Winterakonieten, Holwortel en Italiaanse aronskelk staan er vrij veel.

Boshyancinth en Daslook

Boshyancinth en Daslook. 22 mei 2013.

Daslook

Daslook. 22 mei 2013.

Italiaanse aronskelk

Italiaanse aronskelk. 15 juni 2013.

Italiaanse aronskelk en bessen

Italiaanse aronskelk en bessen. 7 september 2013.

Bostulp, Knikkende vogelmelk, Gewone vogelmelk, Bosanemoon, Gele anemoon, Lenteklokje, Zomerklokje, Wilde hyacinth, Gevlekt longkruid, Gevlekte aronskelk, Tuinsalomonszegel, Wilde narcis (Narcissus pseudonarcissus pseudonarcissus), Herfsttijloos, Herfstcrocus (Crocus speciosis) komen in niet al te grote aantallen voor.

Knikkende vogelmelk

Knikkende vogelmelk. 10 mei 2013.

Kievitsbloem

Kievitsbloem. 28 april 2013.

Er is een exemplaar van de Kievitsbloem aangetroffen. Het beleid zal er op gericht zijn om alle aanwezige soorten te behouden en te vermeerderen met uitzondering van Daslook die we juist zullen proberen in aantal flink te laten afnemen.

In 2017 maakte het tv programma BinnensteBuiten (KRO/NCRV) een mooie korte documentaire over de tuin. Om te bekijken klik hier.

Prachtframboos, bloem

Prachtframboos, bloem. 19 april 2013.

Gevlekte aronskelk

Gevlekte aronskelk. 10 mei 2013.

Prachtframboos, vrucht

Prachtframboos, vrucht. 15 juni 2013.

Herfstcrocus en Herfsttijloos

Herfstcrocus en Herfsttijloos. 6 oktober 2013.

Herfsttijloos

Herfsttijloos. 28 september 2013.

Herfstcrocus (Crocus speciosus)

Herfstcrocus (Crocus speciosus). 6 oktober 2013.