Foto ‘Tjitske Iest portretgroep’

‘Tjitske Iest portretgroep’. Hoogstwaarschijnlijk (v.l.n.r.) Elisabeth Iest (zittend) met (staand) haar zussen Sjoukje Posthuma-Iest, Tjitske van der Leij-Iest, en (zittend) de jongere generatie Sjoukje van der Leij, en Sjoukje Posthuma. De foto is vermoedelijk genomen in 1884, toen, naar bleek uit een krantenadvertentie in een Zwitserse krant, 27 september 1884, getekend door Sybren van der Leij (Davos-Platz), een zoontje van hem en Tjitske overleden was op 2,5 jarige leeftijd, misschien aan TBC. Wellicht had hij dezelfde ziekte. Archief: Rienk en Jenny van der Leij (Zuid-Afrika).

Elisabeth Iest, die nooit gehuwd was, blijft volgens de ‘innige wensch en begeerte’ van haar moeder, zoals in diens testament omschreven, in haar ouderlijk huis in Stiens wonen. Zij koopt in 1878 zelfs het aangrenzende stuk land aan de westzijde (B 790), waarvan de door haar vader in 1843 gekochte grond, de tuin, was afgescheiden. Merkwaardigerwijs deelt ze de grond (B 789) in 1883 op en in de verkoopakte na het overlijden van Elisabeth Iest in 1892 staat het geheel meer gedetailleerd omschreven: ‘Een net en hecht woonhuis (…) met erf en bloemtuin, (…). Een bouwtuin en boomgaard, met afzonderlijk gelegen stukje bouwgrond (…) uitmakende het kadastrale perceel gemeente Hijum, sectie B, nummer 1427, groot drie are vijftig centiare en ongeveer zestien een tweede are van het perceel sectie B, nummer 1428, (…).’ Op de kadastrale kaart, het Netteplan uit 1887, staat handgeschreven ‘Tuin’ aan de noordzijde en ‘Boom’ aan de zuidzijde ingetekend.