Sneeuwklokjes bij Hackfort. Op de achtergrond de watermolen. Foto: © J. Gotiek -Gillis

Sneeuwklokjes bij Hackfort. Op de achtergrond de watermolen. Foto: © J. Gotink -Gillis

Afgelopen dagen hebben we een paar nachten met nachtvorst gehad. De stinzenflora kan daar in het algemeen goed tegen. De koude periode heeft wel tot gevolg dat de ontwikkeling van de flora in de afgelopen periode vrij traag is verlopen. De Sneeuwklokken staan er nog goed bij.

In het filmpje (Stinze Stiens) is te zien hoe de klokjes mooi wiegen in de wind. Doordat deze planten zo heel vroeg al bloeien is de kans op bestuiving door insecten niet al te groot. Men neemt aan dat de bestuiving ook plaats kan vinden door de wind.

Joze Bavcon, Common Snowdrops, Un. Ljubljana.

Jože Bavcon, Common Snowdrops, Un. Ljubljana. In dit kleine boekje staan foto’s van ca. 80 soorten Sneeuwklokjes. Het ‘echte’ Sneeuwklokje is die van Stinze Stiens met de lange bloemblaadjes. Welke soort is het?

In Slovenië groeien een behoorlijk aantal stinzenplanten in het wild zoals Sneeuwklokken, Bonte krokus, Lenteklok en Zomerklok. De Botanische tuin van de Universiteit van Ljubljana geeft een aantal boekjes uit over het voorkomen van dit soort planten in Slovenië. Sneeuwklokjes kunnen in het wild makkelijk allerlei variëteiten ontwikkelen. Bij Stinze-Stiens zijn er sommige Sneeuwklokjes die een langere steel hebben en de buitenste bloembladeren zijn duidelijk langer dan bij het gewone Sneeuwklokje (Galanthus nivalis).

Lenteklokken bij Philippusfenne.

Lenteklokken bij Philippusfenne.

De Lenteklokken komen steeds meer in bloei, terwijl het blad van de Zomerklokken zich steeds verder ontwikkelt.

Krokussen bij de Schierstins.

Krokussen bij de Schierstins. Foto: Harm Woelinga

De Krokussen komen meer in bloei en als de zon wat doorkomt gaan de bloemen open. De bloei is nog niet massaal. Met stinzenflora kan de bloei van de planten van jaar tot jaar verschillen. Met name voor de Bostulp, waarvan de bladeren al een tijd boven de grond zijn, geldt dat er vrij grote verschillen kunnen zijn in de bloei van jaar tot jaar. Er is altijd maar een klein deel van de planten die bloeit, en soms zijn er velden die helemaal niet in bloei komen.

Blad vanDaslook bij Dekema State.

Blad vanDaslook bij Dekema State. Ook zijn de droge stengels van Fluitenkruid te zien op de achtergrond. Dit is vorig jaar afgetopt om uitzaaien te voorkomen.

Blad van het Knikkende vogelmelk bij Dekema State.

Blad van het Knikkende vogelmelk bij Dekema State. Het staat veel langs de oprijlaan in mooie harmonie met de Bostulp.

De Daslook bladeren komen steeds meer boven de grond evenals het blad van Knikkende vogelmelk en de Gewone vogelmelk.

Holwortel bij Martenastate.

Holwortel bij Martenastate. Foto: Sjoerd Hogerhuis.

Zelfs de Holwortel komt op relatief warme plekken in bloei, maar voordat we van deze plant massale bloei kunnen bewonderen zal nog wel een tijd duren. We houden u op deze plek uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen.

Stinzenflora-monitor 2016 week 7

Stinzenflora-monitor 2016 week 7

Gegevens locaties zie: TERREINEN

Fries Museum, op verzoek van Gertrud Spil hierbij het volgende bericht:
‘Mede door uw Stinzenflora-monitor 2015, welke mij een enorme inspiratie bracht, heb ik het afgelopen jaar een aantal weefsels gemaakt met als uitgangspunt de Stinzenflora.
Komende di.16.02 tot en met zo.21.02 houd ik een kleine presentatie en werkweek in het Open Atelier in het Fries Museum.’