Haarlems klokkenspel bij de Harstastate

Haarlemsklokkenspel bij de Harsta State in Hegebeintum.

De tijd van bloeiend Haarlemsklokkenspel is nu aangebroken. Op Martenastate zijn de bolletjes van dit plantje tijdens de restauratie van de oevers van de vijvers tijdelijk verwijderd en later weer teruggezet tussen de bomen van het Lindenlaantje dat grenst aan water. Het is nog even afwachten of het zich weer helemaal hersteld heeft van de recente noodzakelijke ingreep.

Een andere plek waar veel Haarlemsklokkenspel staat te bloeien is tussen de bomen van de singel die rond Harsta State in Hegebeintum loopt. Net tegenover de state zelf, die niet toegankelijk is, groeit en bloeit het heel weelderig in de berm waar je het goed kunt bekijken. We werden erop gewezen door de eigenaren van de naastgelegen Harstahoeve. Leuk om daar eens heen te fietsen. Het Haarlemsklokkenspel op deze plek wordt ook met name genoemd door Jac P. Thijsse in 1918 in het Verkade album Friesland. Later in 1999 vermeld D.T.E. van der Ploeg deze vindplaats ook in het boekje Natuur in Fryslân, 123 Gebieden van Staatsbosbeheer.

Haarlems Klokkenspel bij de Schierstins.

Haarlems Klokkenspel bij de Schierstins.

Bostulp bij Martenastate.

Bostulp bij de grafheuvel (familie Vegelin van Claerbergen) bij Martenastate.

Ook bij de Schierstins bloeit het Haarlemsklokkenspel.De Bostulp staat nog op diverse plekken te bloeien. Ook op de de Jongemastate staan veel Bostulpen in bloei. Als u op Martenastate bent, ga dan ook eens kijken bij de grafheuvel van de familie Vegelin van Claerbergen aan de uiterste oostzijde van het terrein. Hier staat langs de oever van de sloot die hier loopt een hele fraaie plek Bloeiende Bostulpen tussen het gras.

Wilde of Boshyacint tussen Lievevrouwebedstro bij Dekema state.

Wilde of Boshyacint tussen Lievevrouwebedstro bij Dekema state.

De Boshyacinten bloeien nu ook volop, als u niet helemaal naar het Hallerbos in België wilt reizen, waar deze prachtige plant schitterend bloeit in een oud Beukenbos, kunt u deze plant op veel bescheidener schaal zien bloeien in het bosje bij Dekema State, waar ook Lievevrouwebedstro bloeit. Op de achtergrond is de bloeiende Gevlekte aronskelk te ontdekken. Daarvan stuurde Dekema State een prachtige foto.

Gevlekte aronskelk bij Dekema State.

Gevlekte aronskelk bij Dekema State.

Openstelling zie: TERREINEN

Stinzenflroa-monitor 2015 week 19

Stinzenflroa-monitor 2015 week 19