Haarlems klokkenspel op Martenastate.

Haarlems klokkenspel op Martenastate. Foto: Sjoerd Hogerhuis.

Dit is alweer de laatste Stinzenflora-monitor van dit seizoen. Toch is er ook nu nog veel te beleven op dit gebied. Op Martenastate is het Haarlemsklokkenspel nu op zijn hoogtepunt. Ook bij de Schierstins bloeit het Haarlemsklokkenspel volop.

Knolsteenbreek bij de Schierstins.

Knolsteenbreek bij de Schierstins. Foto: Peter Tjaden.

Knolsteenbreek bij de Schierstins.

Knolsteenbreek bij de Schierstins. Foto: Peter Tjaden.

Het bijzondere van de Schierstins is dat daar nu ook de Knolsteenbreek bloeit. Het Haarlemsklokkenspel is een gekweekte variant van de Knolsteenbreek met dubbele bloemen. Een weiland vol Knolsteenbreek is een magnifiek gezicht. Helaas is dit plantje in Nederland dat op de Rode lijst staat zeer zeldzaam en gaat steeds verder achteruit.

Knikkende vogelmelk op Hackfort.

Knikkende vogelmelk op Hackfort. Foto: © J. Gotink-Gillis.

Vorig jaar viel ons op dat de Knikkende vogelmelk bij de Schierstins weken later bloeit dan voor de andere terreinen. Het vermoeden was toen dat de oorzaak de grondsoort was. De Schierstins heeft veel lichtere grond dan de andere terreinen. Dit jaar zien we dit idee bevestigd doordat nu ook op Hackfort wordt gemeld dat de Knikkende vogelmelk zo laat bloeit. Hackfort meldt:
In de grote beekweide zijn grote velden Dichtersnarcis te bewonderen. Ook de Geranium bloeit daar volop. Nu is op verschillende plekken tussen het gras de Knikkende vogelmelk opgedoken, werkelijk prachtig. Ook bloeit hier en daar een enkele Gewone vogelmelk.
De Spaanse hyacinten zijn nu op z’n mooist, de Wilde hyacint is op sommige plekken nog mooi maar op andere plaatsen al uitgebloeid.
Opkomend zijn de Italiaanse aronskelk en de Salomonszegel. De Lelietjes der dalen laten al hier en daar hun bloemen zien en verspreiden een heerlijke geur, een geurige belofte voor de komende week.

Op Jongemastate: alles wit, Fluitenkruid, Daslook, poep van de Roeken.

Op Jongemastate: alles wit, Fluitenkruid, Daslook, poep van Roeken en Reigers.

De Jongemastate in Raerd meldt:
Toch, ondanks het jaarlijks terugkerende geweld van hoog fluitenkruid, zevenblad, gras, brandnetels, kleefkruid, roeken-en reigerpoep enz. slagen we er toch in succesjes te melden:

Dichtersnarcis en Witte dovenetel op Jongemastate.

Dichtersnarcis en Witte dovenetel op Jongemastate.

Salomonszegel op Jongemastate.

Salomonszegel op Jongemastate.

De aangeplante groepjes Dichtersnarcissen bloeien.
Er staan mooie volle bloeiende perken Witte dovenetel. (evenals de gestreepte paarse…)
De perken Zenegroen staan volop in bloei, evenals de perken Daslook, het perk Voorjaarszonnebloem.
De perken Adderwortel staan in beginnende bloei.
Het groepje Salomonszegels bloeit, kan nog uitbundiger.
De perken Wilde hyacinthen bloeien prachtig.
De Gele aronskelk heeft een 2e bloem.

Kruipend zenegroen op Jongemastate.

Kruipend zenegroen op Jongemastate.

Bij Stinze Stiens bloeit de Gewone vogelmelk volop en de Italiaanse aronskelk is ook helemaal open.

Gewone vogelmelk bij Stinze Stiens.

Gewone vogelmelk bij Stinze Stiens.

Italiaanse aronskelk bij Stinze Stiens.

Italiaanse aronskelk bij Stinze Stiens.

Bij de Sint Vitus kerk in Stiens is de berm rond het kerkhof gemaaid. Dit is geen probleem omdat de Winterakonieten en Sneeuwklokjes die daar groeien al zaad hebben gezet en het blad al grotendeels is afgestorven. Iets later was wat beter geweest.

Bosgeelster bij de Schierstins op 3 april 2015.

Bosgeelster bij de Schierstins op 3 april 2015.

Bij de Schierstins is in de berm, die door de gemeente wordt beheerd, het gras vorige week al gemaaid. Daar groeit de zeldzame Bosgeelster en die was nog niet afgestorven. De tuincommissie van de Schierstins heeft direct contact met de gemeente opgenomen om herhaling te voorkomen. Dit overleg is goed verlopen.

De 'Mondriaanboom' (Notarisappel) in bloei. Eromheen Fluitenkruid, Salomonszegel, Daslook, Gewone vogelmelk.

De ‘Mondriaanboom’ (Notarisappel) in bloei. Eromheen Fluitenkruid, Salomonszegel, Daslook, Gewone vogelmelk bij Stinze Stiens.

Voor het terreinbeheer is deze periode altijd van groot belang. Maaien we het Fluitenkruid al hoog  af tijdens de bloei, om uitzaaien te voorkomen en zo ja wanneer doen we dat? Wanneer maaien we alles af. Op plekken waar later bloeiende soorten voorkomen kan pas later gemaaid worden dan op plekken waar alleen vroege bloeiers voorkomen. Door het maaitijdstip te kiezen kun je de vegetatie enigszins sturen. En in Stiens gaan we in en aan de slag met de Daslook.

Daslook in het 'Bosmalaantje' bij Stinze Stiens.

Daslook in het ‘Bosmalaantje’ bij Stinze Stiens.

We danken alle deelnemers voor hun enthousiaste wekelijkse rapportages en hopen dat veel mensen plezier hebben beleefd aan de monitor, dat hij voldoet aan de doelstellingen: het bevorderen van interesse in stinzenflora en informeren over groei en bloei.

Stinzenflora-monitor 2016 week 19

Stinzenflora-monitor 2016 week 19

Gegevens locaties zie: TERREINEN

Mededelingen:

Dekema State: Op 18 mei wordt in het programma Binnenstebuiten van de KRO-NCRV op NPO 2 om 18.50 uur aandacht besteed aan de tuin van Dekema State.
Dus als je interesse hebt nodigen we je uit hiernaar te kijken.
We zijn zelf uiteraard heel erg benieuwd….
vriendelijke groeten.
Wim en Jacomine Hoogendam

Piramidevogelmelk bij Stinze Stiens op 15 juli 2015.

Piramidevogelmelk bij Stinze Stiens op 15 juli 2015.

Stinze Stiens: Op 18 juni, van 10.00 u – 17.00 u., is er Open tuin bij Stinze Stiens in het kader van de Tuindagen van Groei & Bloei. In die tijd bloeit naar verwachting de Adderwortel en misschien is er al iets te zien van de Piramidevogelmelk (Ornithogalum pyramidale). Binnenkort is het volledige programma in deze regio te lezen op de website van Groei & Bloei, afd. Leeuwarden.