Begin zaaddozen van de Knikkende vogelmelk bij Stinze Stiens.

Begin zaaddozen van de Knikkende vogelmelk bij Stinze Stiens.

Het is warm en zonnig en (te) droog, en dat blijft zo de komende week. Dat betekent dat deze week zaad van de Winterakonieten en Holwortel waarschijnlijk rijp zal worden. Ook de Knikkende vogelmelk begint al zaaddozen te vormen.

Kalender 2019 week 16
SterhyacintJapans hoefbladHolwortelVoorjaars­helmbloemSneeuwroemBlauwe anemoonBosanemoonGevlekt longkruidKnikkende vogelmelkGele anemoonBostulpZomerklokjeKievitsbloemWilde hyacintGevlekte aronskelkDaslookHaarlems klokkenspelGewone vogelmelk
Hackfort
Jongemastate
Martenastate
Martenatuin
Philippusfenne
Schierstins
Stinze Stiens

Bloei: begin volop afnemend
Aanwezig: hier en daar regelmatig massaal

Stinzenflora-monitor Kalender 2019 week 16. Scroll horizontaal om alle planten te zien. Meer weten over een terrein of stinzenplant? Klik op de naam in de tabel.

Zaadknoppen Bonte krokus (Crocus vernus), Stinze Stiens.

Begin zaaddozen van de Bonte krokus (Crocus vernus) bij Stinze Stiens.

Dit zaad kun je verzamelen voordat het op de grond valt en uitstrooien op de plek waar je graag meer van deze planten ziet. Dit uitzaaien kan het best direct na het oogsten gebeuren. Het loof van de Sneeuwklokjes wordt al hier en daar bruin, maar het zaad is nog niet rijp, hoe snel dit zal gaan durf ik niet te voorspellen. Normaliter komen de zaaddozen van de Bonte krokus pas vrij laat boven de grond, maar we hebben bij Stinze Stiens de eerste al gesignaleerd. Het is nu ook de tijd dat er veel meer gaat groeien dan de stinzenflora. Fluitenkruid zal zich sterk gaan ontwikkelen, net als Zevenblad en Kleefkruid.

De Paardenbloem heeft massaal bezit genomen van het zuidelijke gazon van de Schierstins.

De laatste bloeiende Voorjaarshelmbloem valt nauwelijks nog op tussen de felgele Paardenbloemen.

De Paardenbloemen bloeien volop.

Bostulpjes voor de Kaukasische vleugelnoot bij Stinze Stiens.

Bostulpjes voor de Kaukasische vleugelnoot bij Stinze Stiens.

Bostulp en Narcissen Martenatuin(Franeker)

Bostulp en Narcissen op de voorgrond Martenatuin (Franeker).

Bostulp, Epemastate IJsbrechtum.

Bostulpen in de slootkant bij de Epemastate in IJsbrechtum.

De afgelopen week was een topweek voor de Bostulpen, deze week zullen ze snel gaan uitbloeien.

Gewone vogelmelk vangt het volle licht (Schierstins).

Straks staat het gazon van de Schierstins weer vol met tientallen pollen Gewone vogelmelk. De eerste bloei is gewoonlijk bij de zuidmuur.

Bij de Schierstins is de eerste bloeiende Gewone vogelmelk met zijn veel witte stervormige bloemetjes al weer gesignaleerd.

Heerlijk geurende Wilde hyacinten in de voortuin van het Doktershûs / Stinze Stiens.

Heerlijk geurende Wilde hyacinten in de voortuin van het Doktershûs / Stinze Stiens.

Het blauw van de Wilde Hyacinten wordt steeds meer zichtbaar. In Nederland komt vooral een hybride vorm tussen de Spaanse Hyacint en de Hyacinthoïdes non-scripta, de Bluebell. De laatste soort is kleiner dan de andere twee, heeft alle bloemen aan een kant van de stengel en hij rijkt heel lekker. De Spaanse Hyacint is het grootste, ruikt niet en heeft de bloemen rondom de stengel. Bij Stinze Stiens komen verschillende varianten van de Wilde Hyacint voor. De kleinste variant met bloemen vooral aan een kant van de stengel ruikt lekker, dus deze is of komt dicht in de buurt van de Bluebell.

Bostulp en opschietend groen in Park Jongemastate.

Fluitenkruid, Kleefkruid, Brandnetel zorgen ervoor dat de Bostulp ‘koppie onder’ gaat in Park Jongemastate.

Het probleem van de groei van Zevenblad en Fluitenkruid is dat de latere bloeiers zoals de Gewone vogelmelk, en de Wilde Hyacint niet meer zichtbaar zijn maar overgroeid worden door de genoemde agressievere soorten. Dit is vooral een probleem als de grond te rijk is aan stikstof.

De laatste Blauwe anemonen van dit stinzenfloraseizoen bij Philippusfenne.

De laatste Blauwe anemonen van dit stinzenfloraseizoen bij Philippusfenne.

Blauwe Anemoontjes in Park Jongemastate.

Het zijn er maar weinig, maar wat bloeien deze Blauwe anemoontjes mooi in Park Jongemastate.

Kievitsbloemen zijn nu nog mooi, maar zullen ook snel uitbloeien. Ook de laatste Blauwe anemonen van dit seizoen zijn nog op verschillende plekken te vinden.

Bosanemonen bij Hackfort

Bosanemonen bij Hackfort

Zomerklokjes bij Hackfort

Zomerklokjes aan het water bij Hackfort

Op Hackfort zijn de Bosanemonen deels over hun hoogtepunt heen maar er zijn er ook die nog volop bloeien. Ook de Zomerklokjes bloeien er nog volop. De Gevlekte aronskelk krijgt nu bloemen.

Daslook op expeditie bij de Schierstins.

Inmiddels zijn er ook buiten het omgrachte Schierstinsterrrein meerdere bloeiplaatsen van het Daslook te ontwaren. De bladeren van deze exemplaren zijn aanzienlijk groter dan de bladeren op het binnenterrein.

De Daslook bloeit nog nauwelijks, maar in de loop van de week zal die ook wel gaan bloeien net als het Haarlems klokkenspel. Bij de Schierstins komen steeds meer stinzenplanten buiten de gracht van het terrein.

Voorjaarszonnebloem, Weegbreezonnebloem, (Doronicum plantagineum) bij Stinze Stiens.

Voorjaarszonnebloem of Weegbreezonnebloem (Doronicum plantagineum) in volle bloei bij Stinze Stiens.

De Doronicum plantagineum, de Weegbreezonnebloem, bloeit nu volop bij Stinze Stiens. De verwante soort, de Hartbladzonnebloem, Doronicum pardalianches, bloeit later. Deze soort kan zich met zijn wortelstokken sterk uitbreiden als hij het naar de zin heeft. Zij komen vaak voor op stinzenfloraterreinen.

Sleutelbloem en Gevlekt longkruid bij de Schierstins.

Sleutelbloem en Gevlekt longkruid vullen elkaar bij de Schierstins. In het volle zonlicht is de Sleutelbloem zeker de blikvanger.

Het Gevlekt longkruid bloeit nog steeds. Dit is een heel dankbare plant, die lang bloeit goed kan concurreren met andere planten en hij trekt ook veel hommels en bijen aan.

Stinzenflora-monitor

www.stinzenflora-monitor.nl

Dit jaar is er steeds meer belangstelling voor de stinzenplanten op de verschillende terreinen, wellicht mede dankzij de vele activiteiten en de aandacht via de stinzenflora-monitor. En ook blijkt dat de belangstelling voor stinzenplanten niet alleen beperkt blijft tot de eigen regio.

Activiteiten:

De deelnemers aan de Stinzenflora-monitor organiseren in het stinzenflora seizoen verschillende activiteiten. De activiteiten die nu bekend zijn worden hier onder vermeld. ‘Open tuinen’ bij particuliere tuinbezitters worden vaak kort van te voren vermeld in deze kalender en op de websites van de deelnemers. Openstelling is afhankelijk van de bloei van de stinzenplanten en het weer.
Voor mogelijkheden van (groeps)bezoek kunt u contact opnemen met de betreffende deelnemer. Gegevens: zie TERREINEN

Voor in de agenda*:

Activiteiten april:

De Voorjaarsfair is dit jaar op 20 april op Dekema State.

De Voorjaarsfair is dit jaar op 20 april op Dekema State.

Dekema State Jelsum. 20 april Voorjaarsfair. Je maakt met een stinzenplantenzoekkaart zelf een rondgang en om 11.00 u. en 15.00 u.  is er een ‘bloemlezing’ over de cultuurhistorie van stinzenplanten door Willem van Riemsdijk. Voor prijzen, openingstijden, activiteiten en arrangementen, zie de website. www.dekemastate.nl 

Martenastate

Bij de foto excursie op Martenastate gingen de deelnemers enthousiast ‘op de knieēn’ en de lenzen waren groot genoeg om de fotografen op het goede pad te houden . Foto: Sjoerd Hogerhuis.

Martenastate Koarnjum. 27 april, Natuurfotografie-excursiesonder leiding van Betty Kooistra. 20, 21 en 22 april, Wandelexcursies stinzenflora. Deze excursies staan onder leiding van Geert de Vries of Aad van der Burg. Voor aanvullende informatie www.martenastate.nl. Voor deelname aan een van de excursies, It Fryske Gea www.itfryskegea.nl/activiteiten.

In de media:

Roots Magazine, 23 januari 2019.

‘Spetterend bloemenfeest op Dekema State en Martenastate, Roots Magazine, 23 januari 2019.

Aandacht voor stinzenflora en de Stinzenflora-monitor in de landelijke media. Landelijk is er steeds meer aandacht voor stinzenflora en de Stinzenflora-monitor. In Roots magazineverscheen een mooi artikel aan een ‘spetterend bloemenfeest’ en een ‘ommetje’ van 5,6 km.langs Dekema State en Martenastate. Het maartnummer van Groei & Bloeibesteedde 8 pagina’s aan Stinze Stiens. En Zaterdag 2 maart verscheen een groot artikel in NRC Handelsblad n.a.v. de Stinzenflora-monitor en de onlangs door PostNL uitgegeven ‘stinsenflora’postzegels.

Mededelingen:

Boek 'Martenastate

Boek ‘Martenastate Proeftuin van het paradijs?, achtergrond kerk Koarnjum.

Nieuw boek Martenastate (Koarnjum): November 2018 verscheen een prachtig nieuw boek over Martenastate: ‘Martenastate, proeftuin van het paradijs?’ (Wijdemeer, Leeuwarden) Het staat vol verhalen door uitstekende auteurs over de families die er woonden en de rijke geschiedenis van het landgoed en de state onder redactie van Henk Popma en Tjitte Kamminga.

hoofdstuk Willem van Riemsdijk over stinzenflora.

Boek ‘Martenastate. proeftuin van het Paradijs?’, hoofdstuk Willem van Riemsdijk over stinzenflora.

Willem van Riemsdijk schreef een hoofdstuk over de ‘Cultuurhistorie van de stinzenflora en het voorkomen ervan ook Martenastate’. Op basis van historisch bronmateriaal beschrijft hij de geschiedenis van de stinzenflora vanaf de 16e eeuw tot heden, dit alles in relatie tot de bijzondere geschiedenis van de stinzenflora op Martenastate die zeker honderden jaren teruggaat. Het hoofdstuk is rijk geïllustreerd met foto’s onder meer uit middeleeuwse kruidenboeken en de latere Florilegia.