Holwortel bij Dekema State.

Holwortel bij Dekema State is al weer gegroeid ten opzichte van vorige week.

De afgelopen week was er veel wind en regen. Geen aantrekkelijk weer om er op uit te trekken om stinzenplanten te gaan bekijken. De Sterhyacinten hebben te lijden gehad onder het slechte weer. Er was de afgelopen week niet zo veel te beleven. Maar er is verandering op komst.

Kalender 2019 week 11
SneeuwklokjeWinterakonietBoerenkrokusBonte krokusLenteklokjeSterhyacintWit hoefbladJapans hoefbladBosgeelsterHolwortelVoorjaars­helmbloemSneeuwroemBlauwe anemoonWilde narcisGevlekt longkruidGele anemoonZomerklokje
Dekema State
Jongemastate
Martenastate
Martenatuin
Philippusfenne
Schierstins
St. Vituskerk
Stinze Stiens

Bloei: begin volop afnemend
Aanwezig: hier en daar regelmatig massaal

Stinzenflora-monitor Kalender 2019 week 11. Scroll horizontaal om alle planten te zien. Meer weten over een terrein of stinzenplant? Klik op de naam in de tabel.

Het weerbericht voor de komende week wordt steeds beter. Zon, droog, minder wind en hogere temperaturen. Komende week kunt u dan ook gaan genieten van de tweede golf aan bloei van stinzenplanten. De Holwortel zal overal steeds meer in bloei komen, de Wilde narcis en vele andere soorten bloeien.

gele anemoontjes bij de Schierstins.

Hier en daar bloeien enkele Gele anemoontjes bij de Schierstins.

Voorzichtige bloei van de Prachtframboos (Schierstins)

Op de nog kale takken valt de bloesem van de Prachtframboos extra op.

Maarts viooltje bij Martenastate

De nauwkeurige waarnemer kan hier en daar het Maarts viooltje zien bloeien bij Martenastate

De bloemen van de gele anemoon zullen steeds meer te zien zijn net als de bloemen van de Prachtframboos. Buiten de gracht bij de Schierstins staat de Bosgeelster nu in volle bloei en het lijkt dat deze plant zich hier goed uitbreid. De Maartse viooltjes staan volop in bloei. Het herfstgevoel zal komende week plaats maken voor het echte voorjaarsgevoel.

Jānis Ruksāns, the World of Crocuses

Jānis Ruksāns, the World of Crocuses, The Latvian Academy of Sciences, 2017.

Wij hebben het boek The world of Crocuses van Jānis Ruksāns aangeschaft (ed. Larvian Academy of Sciences 2017). Dit boek beschrijft alle bekende in het wild voorkomende krokussoorten en hun verspreiding. Met behulp van dit boek hopen we wat meer zicht te krijgen in de krokussoorten die op historische terreinen van oudsher voorkomen.

Bonte krokussen v.l.n.r. De Klinze, Martenastate, Stinze Stiens 2x.

Bonte krokussen v.l.n.r. De Klinze, Martenastate, Stinze Stiens 2x.

 

Bol (eigenlijk knol) Bonte krokus De Klinze.

Bol (eigenlijk knol) Bonte krokus De Klinze.

Bol (eigenlijk knol) Bonte krokus Martenastate.

Bol (eigenlijk knol) Bonte krokus Martenastate.

Uit een heel klein voorlopig onderzoekje (in overleg met de eigenaren) lijkt het er op dat de soort bij Stinze-Stiens veel overeenkomst vertoont met die op Martenastate, terwijl die bij De Klinze mogelijk een andere soort is. 

Activiteiten:

De deelnemers aan de Stinzenflora-monitor organiseren in het stinzenflora seizoen verschillende activiteiten. De activiteiten die nu bekend zijn worden hier onder vermeld. ‘Open tuinen’ bij particuliere tuinbezitters worden vaak kort van te voren vermeld in deze kalender en op de websites van de deelnemers. Openstelling is afhankelijk van de bloei van de stinzenplanten en het weer.
Voor mogelijkheden van (groeps)bezoek kunt u contact opnemen met de betreffende deelnemer. Gegevens: zie TERREINEN
Arrangement Stinze Stiens/Martenastate/Dekemastate voor groepen (€ 35,- pp. , eigen vervoer, deelname min. 12 pers.) of een familie- of bedrijfsuitje (min. 20 pers. tegen meerkosten met vervoer door een paardentram) boeking via: informatie@tunmanswente.nl

Voor in de agenda*:

Activiteiten maart:

Holwortel bij Martenastate.

Nu begin maart bloeit op een beschutte plek de eerste Holwortel op Martenastate.

Martenastate Koarnjum: 17 maart, Natuurfotografie-excursie onder leiding van Betty Kooistra. 30 maart, Wandelexcursie stinzenflora. Deze excursie staat onder leiding van Geert de Vries of Aad van der Burg. Voor aanvullende informatie www.martenastate.nl. Voor deelname aan een van de excursies, It Fryske Gea: www.itfryskegea.nl/activiteiten. 

Activiteiten april:

Voorjaarsarrangement Stinzenflora 13 april

Voorjaarsarrangement Stinzenflora 13 april Stinze Stiens-Martenastate-Dekema State o.l.v. gidsen.

Voorjaarsarrangement*OndersteBoven van Stinzenflora’. Op zaterdag 13 april (van 10.30 u. tot 16.30 u.) worden onder leiding van een gids achtereenvolgens drie prachtige stinzenfloraparken bezocht, te weten Stinze Stiens (www.stinze-stiens.nl), Martenastate (www.martenastate.nl) en Dekemastate (www.dekemastate.nl).  Het vervoer is deze dag  op eigen gelegenheid, het liefst per fiets. Deze geheel verzorgde dag (kosten € 35,-p.p.) is inclusief de lunch en koffie of thee in de ochtend en een hapje en drankje in de middag. Boekingen verlopen via informatie@tunmanswente.nl * het arrangement kan bij onvoldoende aanmeldingen worden geannuleerd.
Dit arrangement kan ook op aanvraag voor groepen worden geboekt op andere dagen (deelname minimaal 12 personen, duur 10.30 u. – 15.30 u.). Denkt u aan een familie- of bedrijfsuitje dan behoort tegen meerkosten vervoer door een paardentram tot de mogelijkheden (deelname minimaal 20 personen).

Dekema State Jelsum. Museumweekend 13 en 14 april. Tijdens de Voorjaarsfair op 20 april maak je met een stinzenplantenzoekkaart zelf een rondgang en er is een lezing over de cultuurhistorie van stinzenplanten door Willem van Riemsdijk. Voor prijzen, openingstijden, activiteiten en arrangementen, zie de website. www.dekemastate.nl 

Martenastate Koarnjum. 2 en 27 april, Natuurfotografie-excursies onder leiding van Betty Kooistra. 6, 13, 20, 21 en 22 april, Wandelexcursies stinzenflora. Deze excursies staan onder leiding van Geert de Vries of Aad van der Burg. Voor aanvullende informatie www.martenastate.nl. Voor deelname aan een van de excursies, It Fryske Gea www.itfryskegea.nl/activiteiten. 

In de media:

Maartnummer van Groei & Bloei over Stinze Stiens.

Maartnummer van Groei & Bloei over Stinze Stiens.

Aandacht voor stinzenflora en de Stinzenflora-monitor in de landelijke media. Landelijk is er steeds meer aandacht voor stinzenflora en de Stinzenflora-monitor. In Roots magazine verscheen een mooi artikel aan een ‘spetterend bloemenfeest’ en een ‘ommetje’ van 5,6 km.langs Dekema State en Martenastate. Het maartnummer van Groei & Bloei besteedde 8 pagina’s aan Stinze Stiens. En Zaterdag 2 maart verscheen een groot artikel in NRC Handelsblad n.a.v. de Stinzenflora-monitor en de onlangs door PostNL uitgegeven ‘stinsenflora’postzegels.

Mededelingen:

Boek 'Martenastate

Boek ‘Martenastate Proeftuin van het paradijs?, achtergrond kerk Koarnjum.

Nieuw boek Martenastate (Koarnjum): November 2018 verscheen een prachtig nieuw boek over Martenastate: ‘Martenastate, proeftuin van het paradijs?’ (Wijdemeer, Leeuwarden) Het staat vol verhalen door uitstekende auteurs over de families die er woonden en de rijke geschiedenis van het landgoed en de state onder redactie van Henk Popma en Tjitte Kamminga.

hoofdstuk Willem van Riemsdijk over stinzenflora.

Boek ‘Martenastate. proeftuin van het Paradijs?’, hoofdstuk Willem van Riemsdijk over stinzenflora.

Willem van Riemsdijk schreef een hoofdstuk over de ‘Cultuurhistorie van de stinzenflora en het voorkomen ervan ook Martenastate’. Op basis van historisch bronmateriaal beschrijft hij de geschiedenis van de stinzenflora vanaf de 16e eeuw tot heden, dit alles in relatie tot de bijzondere geschiedenis van de stinzenflora op Martenastate die zeker honderden jaren teruggaat. Het hoofdstuk is rijk geïllustreerd met foto’s onder meer uit middeleeuwse kruidenboeken en de latere Florilegia. 

*Wijzigingen voorbehouden. Raadpleeg altijd de websites van de deelnemers voor de meest recente informatie.