Sneeuwklokjes en Bonte crocussen

Sneeuwklokjes en Bonte crocussen, Stinze Stiens. Foto: Aly Westra-van der Mark.

Als u nog wilt genieten van het feest van Sneeuwklokjes en Winterakonieten is het verstandig de komende week een of meer terreinen te bezoeken, zie de grafiek voor interessante plekken.

Stinzenflora-monitor 2015 week 10

Stinzenflora-monitor 2015 week 10

De Winterakonieten in Stiens en bij Philippusfenne beginnen op een deel van het terrein uit te bloeien. De Sneeuwklokjes staan er nog wel mooi bij, maar raken op diverse plaatsen al over het hoogtepunt heen. De Lenteklokken staan volop in bloei. Nu kunt u ook nog genieten van de mooie combinatie van de Bonte crocus samen met de Sneeuwklokjes, bijvoorbeeld in het Kornjumer bosk bij Martenastate en bij Stinze-Stiens. De Scilla’s beginnen te bloeien bij Philippusfenne en op het St. Vituskerkhof in Stiens bij de hoofdingang (hoek Langebuorren).

Scilla siberica Stiens

Scilla siberica, Sneeuwklokjes en Winterakonieten, St. Vituskerkhof, Stiens. Foto: Trudy van Riemsdijk-Zandee.

Op Philippusfenne zijn een paar ‘buitenbeentjes’ mooi in bloei: Cyclaampjes, Stengelloze sleutelbloem (Primula vulgaris) en diverse Helleborus soorten. De Sneeuwroem (Chionodoxa) begint langzaam in bloei te komen. De eerste Holwortelplantjes zijn boven de grond gesignaleerd, maar de bloei zal nog even op zich laten wachten. Bij Stinze Stiens komen de Kievitsbloemen en de Hondstand boven de grond.

Dubbele sneeuwklok

Dubbele sneeuwklok te zien bij de Schierstins (foto), Dekema State en Jongemastate.

De vrijwilligersgroep in Raerd, die elke dinsdagmorgen werkt in het Raerder Bosk (oftewel park Jongemastate) doet er alles aan om de stinzenplanten zo optimaal mogelijk te laten groeien en bloeien. Het lijkt er op dat de komende maanden de inspanningen beloond zullen worden.

OPENSTELLING: Stinze-Stiens (Doktershûs) 8 maart van 13.30 u. tot 16.00 u.
Openstelling overige deelnemers zie: TERREINEN