Enkele Bostulpjes in geel bij Dekema

Niet één, maar enkele Bostulpjes beginnen gele puntjes te krijgen bij de oprijlaan bij Dekema State op de zuidhelling bij de sloot.

De voortgang was de afgelopen week wat minder dan we hadden verwacht. Toch gaan de ontwikkelingen door en het voorjaar is nu officieel begonnen.

Kalender 2019 week 12
SneeuwklokjeSterhyacintWit hoefbladJapans hoefbladBosgeelsterHolwortelVoorjaars­helmbloemSneeuwroemBlauwe anemoonWilde narcisBosanemoonGevlekt longkruidGele anemoonBostulpZomerklokje
Dekema State
Hackfort
Jongemastate
Martenastate
Martenatuin
Philippusfenne
Schierstins
St. Vituskerk
Stinze Stiens

Bloei: begin volop afnemend
Aanwezig: hier en daar regelmatig massaal

Stinzenflora-monitor Kalender 2019 week 12. Scroll horizontaal om alle planten te zien. Meer weten over een terrein of stinzenplant? Klik op de naam in de tabel.

De eerste bloemen van de Bostulp bij Dekema State krijgen al hun mooie gele kleur en dat zullen er meer worden en mogelijk zullen ze komende week in de zon al open gaan. 

De Oosterse sterhyacint (Scilla siberica) bij Stinze Stiens. Veel groene sprietjes eromheen lijken nieuwe zaailingen.

De Oosterse sterhyacint (Scilla siberica) bij Stinze Stiens. Veel groene sprietjes eromheen lijken nieuwe zaailingen.

De Sterhyacintjes bloeien nog op verschillende plekken maar Philippusfenne verwacht dat het de komende week zal afnemen evenals de bloei van de Sneeuwroem.

Bloeiende Voorjaarshelmbloem in Park Jongemastate.

Bloeiende Voorjaarshelmbloemen in Park Jongemastate.

De Holwortel en de Voorjaarshelmbloen komen beide meer en meer boven de grond en in bloei. Komende week zullen die naar verwachting wel volop gaan bloeien op de diverse terreinen. In de natuur komt meestal maar een van beide soorten voor op dezelfde plek. De Voorjaarshelmbloem groeit in de natuur meestal op wat lichtere grond, terwijl de Holwortel leem of kleigrond verkiest. In het meer kunstmatige milieu van een park of tuin kunnen beide tegelijk voorkomen.

Grote sneeuwroem, witte en roze Holwortel en Helleborus bij Philippusfenne.

Grote sneeuwroem, witte en roze Holwortel en Helleborus in een mooi ensemble bij de vijver van Philippusfenne.

Voorjaarshelmbloem bij Dekema

Voorjaarshelmbloem bij Dekema State.

Voorjaarshelmbloem en zaadbolletjes van Sneeuwklokjes

Voorjaarshelmbloem verschilt vorm met de Holwortel. Op de achtergrond zaadbolletjes van Sneeuwklokje bij Martenastate.

De meeste locaties die rapporteren voor deze monitor hebben beide soorten: Dekema State, Hackfort, Philippusfenne, Jongema State, Martenatuin, Martenastate.

Holwortel, Oosterse sterhyacint en Maarts viooltje op het talud van de Lindenlaan bij het St. Vituskerkhof in Stiens.

Holwortel, Oosterse sterhyacint en Maarts viooltje op het talud van de Lindenlaan bij het St. Vituskerkhof in Stiens.

Bij Stinze-Stiens komt echter alleen de Holwortel voor evenals op en rond het St. Vituskerkhof in Stiens.

Uitgegraven en toch Holwortel bij Dekema

Ondanks uitgegraven bollen en alles over de kop afgelopen najaar, herbloei van holwortel in pluktuin Dekema State.

Holwortel knol bj Dekema State.

Deze vuistgrote #Holwortel knol #stinzenplanten kwam boven tijdens renovatie van de #bloemen #tuin twitterde Dekema State op 2 november 2018.
Krijgt een mooi nieuw plekje in de ook gerenoveerde schaduw bloemen tuin

Dekema State heeft vorig jaar geprobeerd de Holwortel te verwijderen uit de bloembedden van de pluktuin. Dat is niet echt gelukt. In het algemeen kun je zeggen dat het zeer moeilijk en zeer arbeidsintensief is om een stinzenplant die zich eenmaal goed heeft gevestigd om die kwijt te raken. Het is dus verstandig om goed na te denken voordat je een nieuwe soort introduceert. Pas op met soorten als Armbloemig look, Daslook of Driekantig look. Al deze look soorten kunnen gaan woekeren. 

wit hoefblad bij Dekema

Wit hoefblad bij Dekema State.

Bloeiend Groot hoefblad bij Martenastate

Bij de toegangsweg naar park Martenastate komt het Groot hoefblad massaal in bloei.

Het Wit hoefblad staat nu mooi in bloei bij Dekema State. Op Jongemastate is deze al over het hoogtepunt heen. Straks komt het mooie olijfgroene blad. Dit is bescheiden, tot ca. 30 cm. hoog, in vergelijking met  het Groot hoefblad, die we niet als stinzenplant beschouwen maar wel een ziet op of bij dergelijke terreinen. Onlangs stuurde Jongemastate een impressie van het Groot hoefblad langs de waterkant en Martenastate maken een fraaie close up van de bloem. 

Weidegeelster op Hackfort.

Weidegeelster op Hackfort.

Hackfort rapporteert de bloei van de Weidegeelster terwijl bij de Schierstins de Bosgeelster nog in bloei staat. De verschillende soorten Geelsterren zijn heel bijzondere plantjes die mensen vaak erg waarderen.

Bosanemoon en Voorjaarshelmbloem op Hackfort.

Bosanemoon en Voorjaarshelmbloem op Hackfort.

Op Hackfort beginnen de Bosanemonen te bloeien en dat kleurt mooi met de Voorjaarshelmbloem en Holwortel. De Keizerskronen op Jongemastate staan in bloei. 

Naris Insulinde Doktershûs Stiens.

Narcis Insulinde doet het fraai in de monumentale gang van het Doktershûs in Stiens.

Op veel terreinen staan diverse oudere soorten Narcissen, die meer en meer in bloei komen. De Wilde narcis, die bij Stinze Stiens voorkomt staat volop in bloei.

Activiteiten:

De deelnemers aan de Stinzenflora-monitor organiseren in het stinzenflora seizoen verschillende activiteiten. De activiteiten die nu bekend zijn worden hier onder vermeld. ‘Open tuinen’ bij particuliere tuinbezitters worden vaak kort van te voren vermeld in deze kalender en op de websites van de deelnemers. Openstelling is afhankelijk van de bloei van de stinzenplanten en het weer.
Voor mogelijkheden van (groeps)bezoek kunt u contact opnemen met de betreffende deelnemer. Gegevens: zie TERREINEN
Arrangement Stinze Stiens/Martenastate/Dekemastate voor groepen (€ 35,- pp. , eigen vervoer, deelname min. 12 pers.) of een familie- of bedrijfsuitje (min. 20 pers. tegen meerkosten met vervoer door een paardentram) boeking via: informatie@tunmanswente.nl

Voor in de agenda*:

Activiteiten april:

Voorjaarsarrangement Stinzenflora 13 april

Voorjaarsarrangement Stinzenflora 13 april Stinze Stiens-Martenastate-Dekema State o.l.v. gidsen.

Voorjaarsarrangement*OndersteBoven van Stinzenflora’. Op zaterdag 13 april (van 10.30 u. tot 16.30 u.) worden onder leiding van een gids achtereenvolgens drie prachtige stinzenfloraparken bezocht, te weten Stinze Stiens (www.stinze-stiens.nl), Martenastate (www.martenastate.nl) en Dekemastate (www.dekemastate.nl).  Het vervoer is deze dag  op eigen gelegenheid, het liefst per fiets. Deze geheel verzorgde dag (kosten € 35,-p.p.) is inclusief de lunch en koffie of thee in de ochtend en een hapje en drankje in de middag. Boekingen verlopen via informatie@tunmanswente.nl * het arrangement kan bij onvoldoende aanmeldingen worden geannuleerd.
Dit arrangement kan ook op aanvraag voor groepen worden geboekt op andere dagen (deelname minimaal 12 personen, duur 10.30 u. – 15.30 u.). Denkt u aan een familie- of bedrijfsuitje dan behoort tegen meerkosten vervoer door een paardentram tot de mogelijkheden (deelname minimaal 20 personen).

De Voorjaarsfair is dit jaar op 20 april op Dekema State.

De Voorjaarsfair is dit jaar op 20 april op Dekema State.

Dekema State Jelsum. Museumweekend 13 en 14 april. Tijdens de Voorjaarsfair op 20 april maak je met een stinzenplantenzoekkaart zelf een rondgang en er is een lezing over de cultuurhistorie van stinzenplanten door Willem van Riemsdijk. Voor prijzen, openingstijden, activiteiten en arrangementen, zie de website. www.dekemastate.nl 

Holwortel en Scilla Siberica bij de Schierstins in Feanwâlden.

Holwortel en Scilla Siberica bij de Schierstins in Feanwâlden.

Schierstins Feanwâlden. 13 en 14 april, 13.30-17.00 uur. Museumweekend met rondleidingen tuin/gebouw. Lage entree; gratis rondleiding. http://www.schierstins.nl

Martenastate Koarnjum. 2 en 27 april, Natuurfotografie-excursies onder leiding van Betty Kooistra. 6, 13, 20, 21 en 22 april, Wandelexcursies stinzenflora. Deze excursies staan onder leiding van Geert de Vries of Aad van der Burg. Voor aanvullende informatie www.martenastate.nl. Voor deelname aan een van de excursies, It Fryske Gea www.itfryskegea.nl/activiteiten. 

In de media:

 Roots Magazine, 23 januari 2019.

‘Spetterend bloemenfeest op Dekema State en Martenastate’, Roots Magazine, 23 januari 2019.

Aandacht voor stinzenflora en de Stinzenflora-monitor in de landelijke media. Landelijk is er steeds meer aandacht voor stinzenflora en de Stinzenflora-monitor. In Roots magazine verscheen een mooi artikel gewijd aan een ‘spetterend bloemenfeest’ en een ‘ommetje’ van 5,6 km.langs Dekema State en Martenastate. Het maartnummer van Groei & Bloei besteedde 8 pagina’s aan Stinze Stiens. En Zaterdag 2 maart verscheen een groot artikel in NRC Handelsblad n.a.v. de Stinzenflora-monitor en de onlangs door PostNL uitgegeven ‘stinsenflora’postzegels.

Mededelingen:

Boek 'Martenastate

Boek ‘Martenastate Proeftuin van het paradijs?, achtergrond kerk Koarnjum.

Nieuw boek Martenastate (Koarnjum): November 2018 verscheen een prachtig nieuw boek over Martenastate: ‘Martenastate, proeftuin van het paradijs?’ (Wijdemeer, Leeuwarden) Het staat vol verhalen door uitstekende auteurs over de families die er woonden en de rijke geschiedenis van het landgoed en de state onder redactie van Henk Popma en Tjitte Kamminga.

hoofdstuk Willem van Riemsdijk over stinzenflora.

Boek ‘Martenastate. proeftuin van het Paradijs?’, hoofdstuk Willem van Riemsdijk over stinzenflora.

Willem van Riemsdijk schreef een hoofdstuk over de ‘Cultuurhistorie van de stinzenflora en het voorkomen ervan ook Martenastate’. Op basis van historisch bronmateriaal beschrijft hij de geschiedenis van de stinzenflora vanaf de 16e eeuw tot heden, dit alles in relatie tot de bijzondere geschiedenis van de stinzenflora op Martenastate die zeker honderden jaren teruggaat. Het hoofdstuk is rijk geïllustreerd met foto’s onder meer uit middeleeuwse kruidenboeken en de latere Florilegia.