Wilde hyacint onder de Prachtframboos bij Stinze Stiens.

Wilde hyacint onder de Prachtframboos bij Stinze Stiens. De stinzenflora in de tuin is nu gehuld in de late ‘voorjaarstooi’ van Zevenblad, Fluitenkruid en Paardenbloemen.

De Wilde Hyacinten zullen de komende week volop in bloei komen. Veel van de latere soorten stinzenplanten staan tussen de oprukkende vegetatie van Zevenblad en Fluitenkruid en gaan daaronder soms helemaal schuil.

Kalender 2018 week 18
Wit hoefbladBlauwe anemoonBosanemoonGevlekt longkruidKnikkende vogelmelkGele anemoonBostulpZomerklokjeKievitsbloemWilde hyacintGevlekte aronskelkDaslookHaarlems klokkenspelDichtersnarcisGewone vogelmelkItaliaanse aronskelkAdderwortel
Dekema State
Hackfort
Jongemastate
Martenastate
Pastorietuin Easterein
Philippusfenne
Schierstins
Stinze Stiens

Bloei: begin volop hoogtepunt afnemend
Aanwezig: hier en daar regelmatig massaal

Stinzenflora-monitor Kalender 2018 week 18. Scroll horizontaal om alle planten te zien. Meer weten over een terrein of stinzenplant? Klik op de naam in de tabel.

Op meerdere terreinen wordt er flink getuinierd om deze soorten toch goed zichtbaar te houden. Idealiter is dit niet nodig.

Wilde hyacinten op Texel. Foto: Heilien Tonckens.

Wilde hyacinten op Texel. Foto: Heilien Tonckens.

Stinzenplantenkenner Heilien Tonckens was op Texel om de Wilde hyacint daar te bekijken en mailde ons haar verslag met foto’s: Het was weer groot feest in blauw op Texel. Eerst nog een weitje met bloeiende Primula veris,  waanzinnig mooi. Zwartmoeskervel in het NIOZ bosje  en toen de blauwe bossen, die nog niet op het hoogtepunt zijn. Ik vond op een plek zeker wel een 100 stuks Lilium martagon. Voor meer informatie over Wilde hyacint op Texel, klik hier.  

Zevenblad boven het daslook uit bij Dekema State

Zevenblad boven het Daslook uit bij Dekema State

Daslook (Allium ursinum). Pastorietuin, Easterein.

Daslook (Allium ursinum). Pastorietuin, Easterein.

Op plekken waar de bodem rijk is aan stikstof, kalk en vocht voelen Zevenblad en Daslook zich goed thuis en kunnen dichte vegetaties vormen, soms door elkaar heen. Grote velden bloeiende Daslook, die nu in bloei komt is een fraai gezicht en je ruikt meestal ook zijn aanwezigheid, door een uiachtige lucht. 

Een zee van daslook bij Dekema State

Een zee van Daslook bij Dekema State.

Bij Dekema State zijn ze er best blij mee: De Daslook is als het ware ontploft in het bos. Deze sterk aanwezige plant mag op bepaalde plaatsen in het bos zijn gang gaan; als we het ergens weg wensen kunnen we daar ter plaatse “bestrijden”.  Voor de tuinbaas Wim Hoogendam vormt de Daslook geen probleem -als hij maar niet de andere stinzenplanten verdringt. De nu bijna allemaal uitgebloeide en in zaad geschoten Holwortels zijn gisteren geplukt en uitgestrooid op kale plekken in het bos, hopend op bloei in latere jaren.

Gewone vogelmelk bij Stinze Stiens.

Gewone vogelmelk bij Stinze Stiens.

Gewone vogelmelk (Ornithogalum umbellatum), Pastorietuin, Easterein

Gewone vogelmelk (Ornithogalum umbellatum). Pastorietuin, Easterein.

De Knikkende vogelmelk kent twee varianten. De planten die al jaren op historische terreinen voorkomen zijn nu al helemaal uitgebloeid, maar de recent aangeplante planten beginnen net te bloeien zoals op Hackfort en bloeit dan tegelijk met de Gewone vogelmelk, die bij de Schierstins volop te zien is en in de Pastorietuin Easterein en bij Stinze Stiens net begint te bloeien. 

Dichtersnarcis (Narcissus poeticus). Pastorietuin, Easterein

Dichtersnarcis (Narcissus poeticus). Pastorietuin, Easterein.

De Dichtersnarcis staat nu ook in bloei. De Paardenbloemen zijn momenteel op veel terreinen talrijk aanwezig en in bloei.

Dichtersnarcissenen Geranium Phaeum in de beekweide van Hackfort.

Dichtersnarcissen en Geranium Phaeum in de beekweide van Hackfort.

Het jonge bladgroen aan de bomen samen met de uitbundige onderbegroeiing geeft de terreinen een bijzonder aangezicht. Het gefilterde zonlicht zorgt voor een heel speciale atmosfeer. 

Bloei Haarlemsklokkenspel.

Beginnende bloei van Haarlems klokkenspel bij Martenastate. Foto: Sjoerd Hogerhuis.

Het Haarlems klokkenspel dat afstamt van het in Nederland vrijwel uitgestorven Knolsteenbreek begint nu in bloei te komen en zal komende week waarschijnlijk volop in bloei staan. De mooiste plekken met Haarlems klokkenspel in Friesland zijn het Lindelaantje op Martenastate en de berm bij de Harstastate in Hegebeintum.

Knolsteenbreek bij Pakhûs SOLO in Stiens.

Knolsteenbreek bij Pakhûs SOLO in Stiens.

 

Donkere ooievaarsbek bij Dekema State.

‘Bijgoed’ Donkere ooievaarsbek bij Dekema State.

Pimpernoot in bloei bij Stinze Stiens.

Pimpernoot in bloei bij Stinze Stiens.

Intussen komen ook andere planten in bloei die sommigen als stinzenplant beschouwen zoals de Donkere ooievaarsbek (Geranium phaeum). Een struik als de Pimpernoot (Staphylea pinnata), die nogal eens in stinzenplanten tuinen en parken voorkomt staat nu ook mooi in bloei met tere bloemtrosjes.

 

Uitgebloeide Bostulp Martenastate.

De schoonheid van verval van de Bostulp bij Martenastate. Foto: Sjoerd Hogerhuis.

En dat ook een uitgebloeide Bostulp fraai kan ogen laat Sjoerd Hogerhuis, fotograaf van Martenastate zien.

Correspondenten van de Stinzenflora-monitor bij Philippusfenne.

Enkele aanwezigen op de jaarlijkse bijeenkomst correspondenten en eigenaren/beheerders van de Stinzenflora-monitor bij Philippusfenne, v.l.n.r. Luc Lutz (Philippusfenne), Jacomine Hoogendam (Dekema State), Mattie Lutz (Philippusfenne), Willem van Riemsdijk (Stinze Stiens), Wim Hoogendam (Dekema State), Ineke Schulting (Jongemastate).

Volgende week is het laatste bericht van dit seizoen in de Stinzenflora-monitor Kalender. Deze week kwamen de correspondenten en eigenaren/beheerders bij elkaar om terug te blikken en vooruit te kijken. Niet in de laatste plaats werden ervaringen uitgewisseld en kennis gedeeld. Dit doen we ieder jaar, wisselend bij een van de deelnemers. Op de foto hiernaast staan enkelen van hen op Philippusfenne waar we gastvrij werden ontvangen door Mattie en Luc Lutz.

Activiteiten*:

De deelnemers aan de Stinzenflora-monitor organiseren in het stinzenflora seizoen verschillende activiteiten. Activiteiten die bekend zijn worden hier onder vermeld.
‘Open tuinen’ bij particuliere tuinbezitters worden vaak kort van te voren vermeld in deze kalender en op de websites van de deelnemers. Openstelling is afhankelijk van de bloei van de stinzenplanten en het weer.
Voor mogelijkheden van (groeps)bezoek kunt u VOORAF contact opnemen met de betreffende deelnemer/terrein.
Iedere eigenaar heeft hiervoor eigen regels. Vriendelijk verzoek u hieraan te houden.
Gegevens: zie TERREINEN

Voor in de agenda*:

Mededelingen:

Nieuwe toeristische folder 'Stinzenflora in Friesland'

Nieuwe toeristische folder ‘Stinzenflora in Friesland’

Toeristische folder ‘Stinzenflora in Friesland’: Voor ieder die in het voorjaar erop uit wil is er nu ook een nieuwe handzame folder ‘Stinzenflora in Friesland’ verkrijgbaar bij de toeristisch-recreatieve centra en de aangesloten organisaties (VVV’s en TIP’s). Hij kwam tot standfoor samenwerking van de deelnemers aan de Stinzenflora-monitor en de toeristische organisaties Uytland/Bestemming Noardwest en de regio’s de Greidhoeke en Noardlike Fryske Wâlden. De folder geeft informatie in het Nederlands en Engels en laat zien welke locaties echte bloeiende hotspots van Friesland zijn.

App Stinzenflora (alleen voor Android): De organisatie Nature2U heeft onafhankelijk een app (alleen voor Android) ontwikkeld met informatie over stinzenflora. In deze Stinzenflora app staan alle Nederlandse Stinzenplanten en begeleiders beschreven met land van herkomst en bijzonderheden. De app is samengesteld met stinzenplantenspecialist Heilien Tonckens en natuurfotograaf Wil Leurs, aangevuld met enkele foto’s van waarneming.nl . De planten zijn makkelijk op te zoeken met bloemkleur en vorm of voor de floristen op familie. Daarnaast zijn er ook overzichten van de Stinzenflora van de Vechtstreek en Friesland. Meer informatie via www.nature2U.nl

*Wijzigingen voorbehouden. Raadpleeg altijd de websites van de deelnemers voor de meest recente informatie.