Grote sneeuwroem met hommel bij de Schierstins.Grote sneeuwroem met hommel bij de Schierstins.

Dankzij de vrij lage temperaturen en de zon zijn de vroegbloeiende stinzenplanten nog steeds te bewonderen en de soorten die wat later bloeien komen meer en meer tot ontwikkeling. Het best kunnen we een beeld geven door enkele citaten van onze correspondenten:

Het Lenteklokje, Pastorietuin Easterein

Het Lenteklokje, Leucojum vernum, Pastorietuin Easterein

Pastorietuin Easterein: Na de zeer trage start van de bloei van de Bonte krokus, leek afgelopen week het hoogtepunt van de bloei bereikt. Maar ook deze week bloeien ze nog volop. Ook het Lenteklokje staat nog volop in bloei. Precies een maand geleden vormden de eerste bloemen zich nauwelijks een centimeter boven de grond.

Sneeuwklokjes en Holwortel.

De Sneeuwklokjes zijn bijna uitgebloeid en de Holwortel begint bij Martenastate.

Gevlekt longkruid bij Martenastate.

Gevlekt longkruid bij Martenastate.

Martenastate: De overgang van de eerste lentebloeiers naar de tweede is gaande bij Martenastate. Sneeuwklokjes zijn er nog wel maar de bloei is sterk aan het afnemen. Veel Krokussen bloeien nog wel op het hoogtepunt en een deel is al uitgebloeid. De volgende bloeiers dienen zich nu en de komende weken aan, de Holwortel en het Gevlekt longkruid. Dat geeft bij het Grien Festival van de komende twee weken weer kleur en fleur in het park.

Wit hoefblad in bloei in Park Jongemastate

Langs de slootkant in Park Jongemastate bloeit nu het wit hoefblad volop, een echte trekpleister voor insecten.

Jongemastate: In Park Jongemastate te Raerd wordt de lente nu eindelijk zicht- en hoorbaar.
Veel sneeuwklokjes zijn nu uitgebloeid, maar…..er zijn er ook zoveel die nog volop in bloei staan en al met al zorgen deze duizenden klokjes nog steeds voor een witte aanblik, een sneeuwtapijt. Ook de lenteklokjes staan nog volop in bloei en hier en daar bengelen er twee klokjes aan een stengel…De bloemen van het Wit- en Groot hoefblad staan in volle bloei en zorgen er voor dat vele insecten, waaronder de wilde bij, kunnen bijtanken.

Witte en paars-roze Holwortel bij Hackfort.

Witte en paars-roze Holwortel bij Hackfort.

Wilde Narcissen in een vochtig dalletje op Hackfort.

Wilde Narcissen in een vochtig dalletje op Hackfort.

Hackfort: Het is elk jaar weer een verrassing hoe zomaar uit het niets overal in de tuin de paarse bloemen van de Sneeuwroem tevoorschijn komen. Zowel de Grote als de Kleine sneeuwroem staan volop in bloei. Samen met de de bloeiende Bosanemonen wordt het een prachtig schouwspel. Daarnaast gaan ook de Holwortel en de Voorjaarshelmbloem op steeds meer plekken hun bloemen ontvouwen. De Wilde Narcis  en de Vroege sterhyacint staan nu volop in bloei.

Leverbloempje, Slovenië (regio Krka). Foto: Stinze Stiens.

Leverbloempje, Slovenië (regio Krka). Foto: Stinze Stiens.

Stinze Stiens: Wij zijn deze week in Slovenië waar we een reis maken op ons verzoek georganiseerd door Nature in colour, het reisbureau voor bijzondere natuurreizen van de Nederlander Paul Veenvliet die in Slovenië woont. We bezoeken diverse plekken in Slovenië waar vele van de stinzenplanten in het wild voorkomen. Veelal is de ondergrond kalksteen, maar ook zandsteen komt voor. De bodem is in het algemeen meer of minder vochtig en heeft een prachtige bodemstructuur. Het leem gehalte varieert van vrij weinig tot redelijk veel. De begroeiing en het karakter van de terreinen verschilt behoorlijk. Het is zeer interessant om te zien welke soorten naast elkaar voorkomen in een bepaalde situatie. We zullen volgende week wat uitvoeriger verslag doen. Soorten die we in onze monitor volgen en die in Slovenië in het wild voorkomen zijn: Winterakoniet, Sneeuwklokje, Lenteklokje, Crocus vernus, Sterhyacint (Scilla bifolia), Holwortel, Vingerhelmbloem, Hondstand, Bosanemoon, Gele anemoon, Kievitsbloem, Wit hoefblad, Geelster (diverse soorten), Longkruid, Vogelmelk (diverse soorten), Italiaanse aronskelk, Gevlekte aronskelk, Daslook, Dichtersnarcis. De meeste van deze soorten hebben we in het wild gezien. Het is fascinerend om bepaalde planten op heel verschillende locaties in het wild te zien en ook in heel verschillende combinaties en dichtheden. Naast de genoemde soorten zijn er ook nog diverse andere interessante vroege bloeiers zoals het Leverbloempje, diverse soorten Helleborus, Bingelkruid etc.

Kalender 2018 week 13
SneeuwklokjeWinterakonietBonte krokusLenteklokjeSterhyacintWit hoefbladJapans hoefbladHondstandBosgeelsterHolwortelVoorjaars­helmbloemSneeuwroemWilde narcisBosanemoonGevlekt longkruid
Dekema State
Hackfort
Jongemastate
Martenastate
Pastorietuin Easterein
Philippusfenne
Schierstins
St. Vituskerk
Stinze Stiens

Bloei: begin volop hoogtepunt afnemend
Aanwezig: hier en daar regelmatig massaal

Stinzenflora-monitor Kalender 2018 week 13. Scroll horizontaal om alle planten te zien. Meer weten over een terrein of stinzenplant? Klik op de naam in de tabel.

Activiteiten*:

De deelnemers aan de Stinzenflora-monitor organiseren in het stinzenflora seizoen verschillende activiteiten. De activiteiten die nu bekend zijn worden hier onder vermeld.
‘Open tuinen’ bij particuliere tuinbezitters worden vaak kort van te voren vermeld in deze kalender en op de websites van de deelnemers. Openstelling is afhankelijk van de bloei van de stinzenplanten en het weer.
Voor mogelijkheden van (groeps)bezoek kunt u contact opnemen met de betreffende deelnemer/terrein.

Gegevens: zie TERREINEN

Voor in de agenda*:

Activiteiten april:

Dekema State Jelsum. Museumweekend 14 en 15 april. Voorjaarsfair 28 april: met een stinzenplantenzoekkaart maakt u tijdens deze evenementen zelf een rondgang. Voor prijzen, openingstijden en activiteiten zie de website. www.dekemastate.nl

Grien Festival, Martenastate Koarnjum, 2 t/m 15 april.

Grien Festival, Martenastate Koarnjum, 2 t/m 15 april.

Martenastate Koarnjum. Vrij toegankelijk. Activiteiten in het kader van Leeuwarden-Fryslân 2018: Grien Festival, start Paasmaandag 2april, duurt t/m 15 april. Er zijn in het kader van het festival ook een aantal Stinzenflora activiteiten, o.a.: 7 april StinzenFloraTour met de paardentram. Voor info en reservering zie de aparte aankondiging hieronder.

P. Vallet, J. Robin. Le jardin du Roi tres chrestien Henry IV, Roi de France et de Navarre, dédié a la Royne, 1608.

P. Vallet, J. Robin. Le jardin du Roi tres chrestien Henry IV, Roi de France et de Navarre, dédié a la Royne, 1608.

9 april, 20.00-21.30 u. Lezing: ‘De cultuurhistorie van stinzenplanten en het unieke van Martenastate’, door Willem van Riemsdijk.
12 april, 20.00-21.30 u. Lezing: ‘Behoud en ontwikkeling van cultuurnatuur en historie’, door Stefien Smeding en Jan Jelle Jongsma, It Fryske Gea.
Exposities: 1. Gehaakte kleed LF2018, thema Stinzenblomkes  2. Fotografie stinzenplanten van Sjoerd Hogerhuis
En verder wandelexcursies en cursussen Natuurfotografie Stinzenflora. Voor locaties, data, prijzen en reserveringen zie de websites www.grienfestival.nl  en van It Fryske Gea. http://www.itfryskegea.nl/eropuit

Schierstins Feanwâlden. Museumweekend 14 en 15 april. Rondleidingen in de tuin en gebouw. Voor prijzen en openingstijden zie de website. www.schierstins.nl 

Friese paardentram bij Stinze Stiens.

Friese paardentram bij Stinze Stiens.

Stinze Stiens, Martenastate (Koarnjum), Dekema State (Jelsum).
7 april ‘StinzenFloraTour’ met de Friese paardentram in een volledig verzorgd beleefarrangement. N.B. Laatste mogelijkheid voor aanmelden: 2 april.
Programma:
Een gastvrije ontvangst met koffie en oranjekoek bij Pakhûs SOLO in Stiens. Hier begint de StinzenFloraTour met een ‘praatsje’ over de cultuurhistorische achtergrond van de ‘stinzenblomkes’ en informatie over de ‘Vlaskamptún’, gevolgd door een stinzenstruin door de tuin. De reis wordt vervolgd met de paardentram naar landgoed Martenastate te Koarnjum waar een wandeling met een deskundige gids u wegwijs maakt in dit park, rijkelijk gevuld met stinzenflora. Bij de Túnmanswente staat een Fryske lunch klaar. Op Dekema State in Jelsum, een eeuwenoude state met prachtige tuin en bos wordt de rondleiding door de tuinbaas gegeven en vindt een gezellige afsluiting plaats. De paardentram brengt u op de namiddag terug naar de startlocatie te Stiens. Kosten arrangement: € 49,50 per persoon.
Reserveren is noodzakelijk en kan t/m 4 april via https://stinze-stiens.nl/agenda/

Mededelingen:

Nieuwe toeristische folder 'Stinzenflora in Friesland'

Nieuwe toeristische folder ‘Stinzenflora in Friesland’

Toeristische folder ‘Stinzenflora in Friesland’: Voor ieder die in het voorjaar erop uit wil is er nu ook een nieuwe handzame folder ‘Stinzenflora in Friesland’ verkrijgbaar bij de toeristisch-recreatieve centra en de aangesloten organisaties (VVV’s en TIP’s). Hij kwam tot standfoor samenwerking van de deelnemers aan de Stinzenflora-monitor en de toeristische organisaties Uytland/Bestemming Noardwest en de regio’s de Greidhoeke en Noardlike Fryske Wâlden. De folder geeft informatie in het Nederlands en Engels en laat zien welke locaties echte bloeiende hotspots van Friesland zijn.

App Stinzenflora (alleen voor Android): De organisatie Nature2U heeft onafhankelijk een app (alleen voor Android) ontwikkeld met informatie over stinzenflora. In deze Stinzenflora app staan alle Nederlandse Stinzenplanten en begeleiders beschreven met land van herkomst en bijzonderheden. De app is samengesteld met stinzenplantenspecialist Heilien Tonckens en natuurfotograaf Wil Leurs, aangevuld met enkele foto’s van waarneming.nl . De planten zijn makkelijk op te zoeken met bloemkleur en vorm of voor de floristen op familie. Daarnaast zijn er ook overzichten van de Stinzenflora van de Vechtstreek en Friesland. Meer informatie via www.nature2U.nl

*Wijzigingen voorbehouden. Raadpleeg altijd de websites van de deelnemers voor de meest recente informatie.