Haarlems Klokkenspel bij Martenastate.

Haarlemsklokkenspel bij Martenastate. Foto: Willem van Riemsdijk.

Deze week is de laatste keer dit seizoen dat we u op de hoogte houden van wat er groeit en bloeit en ons altijd weer boeit op het gebied van de stinzenflora op een aantal terreinen in Fryslân. Dit was het eerste jaar dat we dit deden. Iedere week kregen we de informatie van de mensen van de verschillende terreinen. Zonder hen was dit niet mogelijk geweest. 

Stinzenflora-monitor 2015 week 20

Stinzenflora-monitor 2015 week 20

Uit ervaring kunnen we nu zeggen dat de bloeitijd niet alleen elk jaar anders is, maar ook dat er vrij grote verschillen kunnen zijn tussen de diverse terreinen voor dezelfde plant, dit zal deels afhankelijk zijn van de ligging in het terrein maar ook van de grondsoort. De Knikkende vogelmelk bloeit op de terreinen met kleigrond veel eerder, en is daar nu al uitgebloeid, terwijl op terreinen met lichtere grond, zoals bij de Schierstins, het nu bloeit.

Haarlemsklokkenspel bij Harsta State.

Haarlemsklokkenspel bij Harsta State. Foto: Wietske Bosch (Harsta Hoeve)

Haarlemsklokkenspel bij de Schierstins.

Haarlemsklokkenspel bij de Schierstins. Foto: Harm Woelinga.

De komende week kunt u nog genieten van het Haarlemsklokkenspel in de berm bij de Harsta State en op Martenastate terwijl het ook bij de Schierstins het paradepaardje is.

Gewone vogelmelk in de Martenatuin (Franeker).

Gewone vogelmelk in de Martenatuin (Franeker).

De Gewone vogelmelk begint te bloeien en binnenkort zal de Adderwortel gaan bloeien. De Boshyacint is nu op zijn hoogtepunt of daar al wat overheen en evenals de Daslook.

Boshyacint, ook in de voortuin bij Stinze Stiens.

Boshyacint (met de belletjes aan een zijde), ook in de voortuin, bij Stinze Stiens.

'Spaanse hyacint' (met de belletjes rondom) in de Martenatuin (Franeker).

‘Spaanse hyacint’ (met de belletjes rondom) in de Martenatuin (Franeker). Foto: Trudy van Riemsdijk-Zandee.

De Dichtersnarcis, Narcissus poeticus,  bloeit nu bij de Schierstins. In Zwitserland bloeit dit narcisje in de bergen boven Vevey en Montreux. De website http://www.narcisses.ch/narcisse_parcours.php geeft alle informatie. Wanneer de narcis in bloei is wordt dit op de kaartjes wel aangegeven zo hebben we eens ervaren: de groene narcis-logo’s kleuren dan wit.

Dichtersnarcis bij de Schierstins.

Dichtersnarcis bij de Schierstins. Foto: Harm Woelinga.

Het Fluitenkruid bloeit op veel plaatsen ook uitbundig. Sommigen vinden dat het alles overwoekert anderen vinden het juist prachtig. Jongemastate laat het deels staan en Dekema State maait het net na de bloei.

Driekantig look me top de voorgrond Boshyacint bij Stinze Stiens.

Driekantig look met op de voorgrond Boshyacint bij Stinze Stiens.

‘Begeleiders’ van stinzenplanten-tuinen als Driekantig look (Allium triquetrum),  Lievevrouwebedstro, de Weegbreezonnebloem (Doronicum plantagineum) en Hartbladzonnebloem (Doronicum pardalianches) bloeien nu uitbundig. Beide voorjaarszonnebloemen kunt u op Jongemastate bewonderen.

Lievevrouwebedstro bij de Schierstins.

Lievevrouwebedstro bij de Schierstins. Foto: Harm Woelinga.

 

Weegbreezonnebloem bij Jongemastate.

Weegbreezonnebloem bij Jongemastate. Foto: Trudy van Riemsdijk-Zandee.

Hartbladzonnebloem bij Jongemastate. Foto: Trudy van Riemsdijk-Zandee.

Hartbladzonnebloem bij Jongemastate. Foto: Trudy van Riemsdijk-Zandee.

Aan de Pimpernoot hangen nu de wit-roze bloemtrosjes, die straks veranderen in bijzondere zaaddozen. De boom wordt, vanwege de vorm van deze doosvruchten, in de volksmond de ‘klootjesboom’ genoemd. De harde kern werd wel gebruikt voor rozenkransen. De bast van deze struik heeft vertikale streepjes.

Bloemtrosje van de Pimpernoot bij Stinze Stiens.

Bloemtrosje van de Pimpernoot bij Stinze Stiens.

Er bloeit dus nog vrij veel, maar op de meeste terreinen komen geen van de genoemde soorten erg massaal voor. Sommige soorten zoals Driekantig look of de Pimpernoot komen maar op enkele terreinen voor. En bij al dit moois wordt u hier en daar nog verrast door prachtig bloeiende vruchtbomen.

Openstelling zie: TERREINEN