_____________________________________________________________________________

CONCERTEN

Korte terugblik muziekseizoen 2018/2019 en vooruitblik naar 2019/2020

Welkom in Pakhûs SOLO.

Welkom in Pakhûs SOLO.

Afgelopen seizoen was de derde keer dat we een muziekprogramma hebben gebracht in Pakhûs SOLO. Dit laatste programma is tot nu toe om diverse redenen het meest succesvol. Dit resultaat komt denken wij door een reeks van factoren. De prima ondersteuning door een groep enthousiaste vrijwilligers, de kwaliteit van het zaaltje met de bijbehorende foyer, en, niet in de laatste plaats, de groep zeer bekwame en gedreven musici die we hebben weten aan te trekken en de muziek die ze gebracht hebben. Wij hebben de afgelopen jaren ook de nodige ervaring opgedaan die we gebruiken bij de ontwikkeling van nieuwe programma’s.

Duo Verso, Matthijs Koene (panfluit), Stefan Gerritsen (gitaar), Pakhûs SOLO, 12 april 2019

Duo Verso, Matthijs Koene (panfluit), Stefan Gerritsen (gitaar), Pakhûs SOLO, 12 april 2019

Ons beleid is altijd geweest om professionele musici een podium te bieden en een boeiend programma te bieden aan het publiek. De basis van de programmering is oude muziek en modern klassiek, en meer en meer ook hedendaags klassieke muziek van nog levende componisten. Aanvankelijk hebben we ons gericht op jonge veelbelovende musici, waarbij de ambitie is om een aantal van deze mensen terug te laten komen, waardoor de ontwikkeling van deze musici is te volgen. Dit aspect zal blijven, maar het blijkt dat er voor ons podium ook een plaats is voor uitstekende professionele musici die al een grotere landelijke en internationale bekendheid hebben.

Vincent van Amsterdam, Pakhûs SOLO, 14 mei 2019.

Vincent van Amsterdam, Pakhûs SOLO, 14 mei 2019.

Zo hadden we de wereldprimeur van het stuk Hush dat in 2018 gecomponeerd is voor Vincent van Amsterdam, de klassiek accordeonist die het slotconcert van onze recente serie verzorgde. Het stuk is geschreven door de componiste Heather Pinkham, die bij de uitvoering aanwezig was. We begrijpen van diverse musici dat veel podia steeds behoudender worden in hun programmering en dat het vaak lastig is om nieuwe muziek geprogrammeerd te krijgen. Ons podium voorziet wat dat betreft duidelijk in een behoefte. De musici zijn enthousiast en weten dit enthousiasme over te brengen bij het publiek. We hopen dat u deze ontdekkingsreis met ons ook in de toekomst wilt blijven meemaken.

Wytske Holtrop, Pakhûs SOLO, 4 november 2016.

Wytske Holtrop, Pakhûs SOLO, 4 november 2016.

We begonnen zonder podium. Nadat Wytske Holtrop haar eigen podiumpje had meegenomen, wat een succes was, besloten we zelf in een podium te investeren. Dit podium voldoet tot nu toe goed. Voor het komend seizoen zullen er een of twee podiumdelen worden bijgeplaatst zodat er meer ruimte (in de breedte) is voor de musici. Tot nu toe was dit geen probleem, maar voor het komend programma zal dit noodzakelijk zijn.De foyer in de garage voldoet goed, alleen is de akoestiek, ondanks de aangebrachte panelen, nog steeds te hard. We zijn van plan om een akoestische laag te laten  aanbrengen op het plafond. Hopelijk gaat dit lukken en zal de foyer dan nog beter voldoen dan tot nu toe.

Catalina Vicens. ‘Fotocollage’ met decoraties van het San Quirico orgel.

Catalina Vicens. ‘Fotocollage’ met decoraties van het San Quirico orgel.

Zoals u gemerkt hebt gaan onze activiteiten soms verder dan alleen het organiseren van concerten, omdat we in incidentele gevallen musici ook anders proberen te steunen. Zo hebben we het mogelijk gemaakt dat het San Quirico orgeltje is gereconstrueerd. Momenteel bekijken we of er behoefte is aan het mogelijk maken van een compositieopdracht aan een componist ten behoeve van een musicus die wij programmeren. Als wij ook op dit terrein actief worden zult u hier in de nabije toekomst zeker meer over horen.

The Copenhagen Chansonnier, Le souvenir de vous my tue, Manuscript p. 25, Coll. Royal Library of Copenhagen.

The Copenhagen Chansonnier, Le souvenir de vous my tue, Manuscript p. 25, Coll. Royal Library of Copenhagen.

We zijn alweer druk bezig met het programma voor het  komend seizoen. Het eerste concert zal op 20 september worden verzorgd door de groep Contactus die zich richt op oude muziek. Ze zullen een programma brengen met muziek uit het Frans-Bourgondische hof in de15e eeuw, met als titel: Le souvenir de vous my tue (De gedachte aan jou doet me sterven). Deze muziek komt uit een bijzonder manuscript dat zich bevindt in de Koninklijke bibliotheek in Kopenhagen. De groep Contactus bestaat voor  dit concert uit een blokfluit (Juho Myllylä), vedel (Miron Andres) en sopraan. Deze bezetting is nieuw voor ons. Muziek uit deze periode is eerder bij ons gebracht door de groep Oriana, onder leiding van Anneke Hoekman met als titel Het woud der verwachting. De musici van Contactus komen uit Amsterdam, Parijs en Brussel. Ze hebben ons zelf benaderd of ze bij ons mochten spelen.

Konstantyn Napolov Fotograaf: Merlijn Doomernik

Konstantyn Napolov Fotograaf: Merlijn Doomernik

We zijn blij dat we Konstantyn Napolov bereid hebben gevonden om een solo programme met slagwerk te komen verzorgen. Wij hebben Konstantyn zelf benaderd omdat we onder de indruk zijn van de stukken die hij brengt. Konstantyn is een jonge musicus met een indrukwekkende staat van dienst. Het is de bedoeling dat hij onder andere het zeer boeiende stuk Droplets zal brengen, dat geschreven is door de jonge Nederlandse componist Christiaan Richter. De integrale uitvoering van dit stuk dat in 2017 gereed kwam is pas één keer eerder uitgevoerd, ook door Konstantyn. Christiaan werkt momenteel aan een nieuw stuk voor Konstantyn. Als alles goed gaat zal dit stuk voor het eerst te horen zijn in ons Pakhûs. Details van het programma moeten nog worden vastgesteld. De uitvoering is waarschijnlijk op 3 april, maar geheel vast staat deze datum nog niet.

We zijn verder met diverse musici in contact over mogelijkheden voor het komend seizoen, maar daar zult u pas meer over horen als we het hele programma gereed hebben. We werken er hard aan.

_____________________________________________________________________________

STINZENFLORA-MONITOR 2019 terugblik

De correspondenten en eigenaren/beheerders van de Stinzenflora-monitor.

De correspondenten en eigenaren/beheerders tijdens de jaarlijkse ontmoeting van de Stinzenflora-monitor. Dit keer op 9 mei bij Huize Olterterp van It Fryske Gea. Foto” H. Buith (Martenastate).

Het stinzenflora seizoen is inmiddels voorbij. De correspondenten van de Stinzenflora-monitor zijn wekelijks weer van half februari tot half mei op pad geweest met fototoestel in de hand om hun stinzenflora-inpressie van de week op de website te uploaden. De Stinzenflora-monitor wordt steeds  meer geraadpleegd en is voor velen een bron van informatie, niet alleen over de bloei van de prachtige voorjaarsbloeiers maar ook over het speciale beheer van deze planten en over de geschiedenis van dit cultuurhistorisch erfgoed. Dit laatste aspect is ook belicht in het boek Martenastate. Proeftuin van het paradijs? dat in november verscheen. Op basis van historisch bronmateriaal schrijft Willem van Riemsdijk in een hoofdstuk over de geschiedenis van de stinzenflora vanaf de 16e eeuw tot heden, dit alles in relatie tot de bijzondere geschiedenis van de stinzenflora op Martenastate die zeker honderden jaren teruggaat. Het hoofdstuk is rijk geïllustreerd met foto’s onder meer uit middeleeuwse kruidenboeken en de latere Florilegia.

Groei & Bloei over Stinze Stiens.

‘Kening en Keningin fan de Stinzenblomkes’, Groei & Bloei, maartnummer 2019, pp. 34-41. (over Stinze Stiens).

Ook de landelijk media krijgen de stinzenflora in het vizier. In Roots magazine verscheen een mooi artikel gewijd aan een ‘spetterend bloemenfeest’ en een ‘ommetje’ van 5,6 km.langs Dekema State en Martenastate. Het maartnummer van Groei & Bloei besteedde 8 pagina’s aan Stinze Stiens. En Zaterdag 2 maart verscheen een groot artikel in NRC Handelsblad n.a.v. de Stinzenflora-monitor en de onlangs door PostNL uitgegeven ‘stinsenflora’postzegels. 

hoofdstuk Willem van Riemsdijk over stinzenflora.

Boek ‘Martenastate. proeftuin van het Paradijs?‘, hoofdstuk Willem van Riemsdijk over cultuurhistorie stinzenflora.

Veel belangstellenden, groepen en ook scholen weten de weg naar de verschillende landgoederen en parktuinen te vinden. In ons Pakhûs vertelden we altijd eerst over de stinzenflora en de Vlaskamptún, gevolgd door een wandeling door de tuin. Anderen organiseerde rondleidingen en educatieve projecten. Dit alles helpt de kennis te verbreden. En tijdens een Voorjaarsarrangement werd het nuttige met het aangename verenigd. Wilt u alles over het voorjaarsseizoen 2019 nog eens nalezen dan kan dat op: www.stinzenlfora-monitor.nl

Stinzenflora-monitor

Stinzenflora-monitor

 

_____________________________________________________________________________

Trudy van Riemsdijk-Zandee / Willem van Riemsdijk
Doktershûs/Stinze Stiens en Pakhûs SOLO, Smelbrêge 6 en 9, Stiens
e-mail
stinze.stiens@icloud.com

 www.stinze-stiens.nl