_____________________________________________________________________________________________

CONCERTEN terugblik

Beate Loonstra

Beate Loonstra, harp, Pakhûs SOLO 31 maart 2017

Het afgelopen jaar was het eerste jaar dat wij concertjes hebben georganiseerd onder het label Pakhûs SOLO. Het programma was zeer gevarieerd.
Het seizoen werd geopend door celliste Wytske Holtrop met het programma Alone. Daarna hadden we het blokfluit duo Oriana. De jonge harpiste Beate Loonstra bracht de première van haar programma ‘Postcard from Heaven’ in ons Pakhûs SOLO ten gehore. Dit programma heeft ze later in den lande nog diverse malen uitgevoerd onder de titel Postcard.
Zowel Wytske als het Duo Oriana en Beate hadden werk van klassieke en  moderne componisten op het programma. In het mooie kleine middeleeuwse Sint Vituskerkje in Wetsens werd een concert verzorgd door Anneke Hoekman en Tim Veldman voor orgel en diverse blokfluiten. Middeleeuwse muziek werd ten gehore gebracht door het gezelschap Super Librum met Catalina Vicens uit Basel als bijzondere gast. Dit concert vond plaats in de Sint Vituskerk in Stiens tegenover het Pakhûs SOLO. Tijdens dit programma werden er ook hedendaagse improvisaties gespeeld op de oude instrumenten.
Opvallend was dat de moderne stukken door het publiek, dat daarmee meestal niet bekend was, enorm werden gewaardeerd. Bij elk concert gaf/gaven de uitvoerende(n) een toelichting op het programma. Ieder programma was gevarieerd en verrassend.

CONCERTEN nieuwe seizoen 2017 – 2018

Afgelopen seizoen benaderden wij de musici of ze voor ons een programma wilden verzorgen. Inmiddels melden sommige musici zich zelf spontaan aan met de vraag of ze bij ons mogen optreden. Veel van de musici die we brengen zijn jonge gedreven professionals die het publiek weten te boeien. In de programmering voor het komende seizoen zullen een aantal van de musici van het afgelopen seizoen terugkeren. Dit geeft de mogelijkheid de ontwikkeling van deze jonge mensen te volgen. Daarnaast zullen we ook nieuwe gezichten introduceren.

James Oesi. Fotograaf; S. Xanthoulis

James Oesi. Fotograaf: S. Xanthoulis

Als eerste zal  op 1 september de contrabassist James Oesi voor ons optreden. Interessant is dat hij als jong musicus met een uitstekende reputatie ons al had  weten te vinden vanuit Amsterdam en vroeg of hij een programma mocht verzorgen in ons Pakhûs SOLO in Stiens. Voor info en reserveringen: https://stinze-stiens.nl/nieuws/agenda/

Op 13 oktober krijgen we Tim Veldman die een programma met klavecimbel en blokfluit zal verzorgen. Tim kennen we al van het afgelopen seizoen waarin hij samen met Anneke Hoekman het programma verzorgde in Wetsens. Toen speelde hij orgel en blokfluit. De celliste Wytske Holtrop zal op 17 november een nieuw programma voor ons verzorgen met onder andere werk van Ligeti. Nieuw op het programma is het fagotduo Fagottissimo, bestaande uit Leo de Jong en Marjolein Wielinga. Zij zullen op ons verzoek onder andere een werk van Gubaidoulina spelen. De datum hiervan staat nog niet vast. De jonge harpiste Beate Loonstra zal een nieuw soloprogramma voor ons verzorgen in voorjaar 2018 en mogelijk komt er ook nog een optreden van Catalina Vicens.

We hopen dat in het nieuwe seizoen steeds meer mensen de weg naar het Pakhûs in Stiens weten te vinden om te genieten van de oude en nieuwe muziek die deze bijzondere mensen ten gehore zullen brengen.

Wanddecoratie in de gang van het Doktershûs in Stiens.

Wanddecoratie in de gang van het Doktershûs in Stiens. ca. 1894 / 1908 (plantrank)

MONUMENTENDAG-LEZING en OPEN MONUMENTENDAGEN
8-9-10 september
 

‘Boeren, burgers en buitenlui’ zo luidt het thema van de Open Monumentendagen 2017. Het was de uitroep waarmee de dorpsomroeper de aandacht trok. Het Doktershûs in Stiens (1838) staat in het teken van de goede sier. Was een rijk gedecoreerde woning in het verleden voorbehouden aan de adel, nu versiert ook  de gegoede burger zijn/haar woning rijkelijk.
Op vrijdagavond 8 september wordt de Monumentendag-lezing gehouden door interieurhistoricus Dr. Richard Harmanni met de titel ‘De versiering van onze woning’ rond 1900. Gang en interieur van het Dokterhûs nader beschouwd. De heer Harmanni is specialist op dit terrein en voorzitter van de Stichting historische behangsels en wanddecoraties. Hij gaat in op de vraag hoe die fraaie interieurdecoratie van het Dokershûs te plaatsen is in de Nederlandse en Friese wooncultuur.
Het Doktershûs is dan ook te bezichtigen voor bezoekers van de lezing. Aangeraden wordt te reserveren gezien het beperkt aantal plaatsen. Op 9 en 10 september is het Doktershûs open op de Open Monumentendagen voor speciale rondleidingen en bent u welkom na aanmelding.

Voor informatie en reserveringen:  https://stinze-stiens.nl/nieuws/agenda/

Omslag boek TOER FAN STIENS

Fotobijschrift: Omslag boek (ontwerp: Studio Edwin de Boer) met afbeelding Cor Reisma, Landschap met de Stienser toren [vanuit ZW], uitsnede, olieverf op doek, 51 x 69 cm., 1935.

TOER FAN STIENS 2e druk

Vorig jaar maakten velen een ‘tour rond de toer’ bij de tentoonstelling Toer fan Stiens aan de hand van ansichten, foto’s en diverse kunstwerken van vooral Friese kunstenaars, die belangrijk waren voor het verbeelden van het Friese landschap. Bij de tentoonstelling verscheen een rijk geïllustreerd boek met interessante feiten over de geschiedenis van de toren, over de kunstenaars, hun relatie met Stiens en over het groen rond het kerkhof.
Van het boek is inmiddels de tweede druk verschenen. Deze is voor € 22,50 verkrijgbaar bij de Bruna winkel, Pieter Jellessingel 11, 9051BV Stiens.

Stinzenstruin 2017

STINZENFLORA-MONITOR 

Het afgelopen voorjaarsseizoen hebben velen de weg weten te vinden naar de prachtige voorjaarsbloeiers in de diverse parktuinen en de landgoederen die deelnemen aan de Stinzenflora-monitor. De Stinzenflora-monitor geeft wekelijks actuele informatie over Stinzenflora in Nederland en is actief van half februari – half mei op de website https://stinze-stiens.nl/stinzenflora-monitor/ Naar blijkt wordt deze webpagina ook buiten het seizoen nog veel geraadpleegd. Niet alleen geniet men op die manier van de ‘eeuwige lente’, ook de kennis die de gezamenlijke deelnemers delen via deze website wordt erg gewaardeerd. Dit najaar wordt er gewerkt aan een gedeeltelijke automatisering van het systeem zodat de wekelijkse rapportages van de correspondenten makkelijker verwerkt kunnen worden. Willem van Riemsdijk/Trudy van Riemsdijk-Zandee blijven de eindredactie voeren. In het voorjaar zijn de resultaten weer te volgen via het hiervoorgenoemde webadres.
Voor de liefhebbers van stinzenflora begint het tuinseizoen al vroeg. Dus vanaf half februari staan wij voor u klaar en kunt u in de Kalender van de Stinzenflora-monitor zien waar u al het moois kunt bekijken, welke activiteiten er zijn of met wie u afspraken kunt maken voor een bezoek.

PAKHÛS SOLO beschikbaar voor derden

Bezoekers ervaren de ruimtes in het historische duurzaam verbouwde Pakhûs SOLO als plezierig. We kregen vaker de vraag of de ruimte ook door derden gebruikt mag worden. Graag geven we hieraan gehoor. Het Pakhûs heeft boven een goed geoutilleerde ruimte voor een vergadering of presentatie (max. 40 personen). Beneden is de ‘garage-foyer’ en een klein keukentje. Wilt u voor een bijeenkomst of activiteit incidenteel gebruik maken van het Pakhûs SOLO, neem dan via onderstaand e-mail adres contact op met de eigenaren/beheerders. Bij voorkeur houdt uw bijeenkomst op enigerlei wijze verband met de doelstellingen van het Pakhûs SOLO: het bevorderen van de belangstelling voor historisch Stiens en omgeving, voor cultuur en natuur, in het bijzonder de stinzenflora. Voor prijzen en mogelijkheden gaan we graag met u in overleg.

_____________________________________________________________________________________________

Trudy van Riemsdijk-Zandee / Willem van Riemsdijk                                     
Doktershûs/Stinze Stiens en Pakhûs SOLO, Smelbrêge 6 en 9, Stiens

e-mail: stinze.stiens@icloud.com