Concertreeks 2020-2021 Pakhûs SOLO

Concertreeks 2020-2021 Pakhûs SOLO

Eind mei verscheen het 8ste Nieuwsbulletin, de Partituur, waarin we al een tipje van de sluier oplichtten van het komend concert seizoen, het eerste lustrum van de Pakhûs SOLO concerten. We hebben het programma inmiddels nagenoeg rond. De beschrijving van de diverse concerten staat inmiddels op de website in de agenda en reserveren is van nu af mogelijk.

De meeste concerten zullen dit seizoen op de zondagmiddag plaats vinden. Afgezien van het eerste concert, zullen we dit seizoen te gast zijn bij het mooie kerkje van Finkum/Feinsum dat eigendom is van de Stichting Alde Fryske Tsjerken. In corona opstelling is de capaciteit van dit kerkje vergelijkbaar met die van ons zaaltje in normale tijden.

Aanvankelijk hadden we besloten om dit seizoen geen concerten te organiseren in ons Pakhûs vanwege de beperkte capaciteit i.v.m. de corona opstelling.
We hebben echter toch besloten om het openingsconcert van ons lustrumseizoen te houden in het Pakhûs. Dit is ten opzichte van eerdere communicatie een extra concert. 
Dit concert zal worden verzorgd door harpiste Beate Loonstra die van ons de vrije hand heeft gekregen om een programma samen te stellen. Beate heeft dit jaar een aantal zeer boeiende en spraakmakende muzikale initiatieven genomen op muziekgebied. In de aankondiging van dit concert op de website worden deze initiatieven kort toegelicht.
Alle informatie over de verschillende concerten is te vinden op: https://stinze-stiens.nl/agenda/
Daar kun je ook reserveren.


Als je het niet aandurft in verband met corona hebben wij daar uiteraard begrip voor. 
Desondanks hopen we velen van jullie te mogen begroeten bij de nieuwe concertreeks.