Holwortel

Holwortel op het St. Vitus kerkhof, Stiens. Foto: Stinze Stiens.

Stiens (vroeger ook Steens genoemd dat overeenkomt met het woord Stins) heeft een fraaie oude kerk, de St. Vitus kerk, die op een terp gelegen is. Het oudste deel van van de eenbeukige kerk is het schip uit ca. 1100, het koor uit de dertiende eeuw en de toren uit de periode 1450-1500. De kerk is omzoomd door een dubbele rij indrukwekkende Lindes, die zo’n 200 jaar oud zijn. Het kerkhof heeft een rijke stinzenflora van Sneeuwklokjes, Winterakonieten en Krokussen. Bij het toegangshek kleuren de Sneeuwroem en de Sterhyacint de bodem blauw. Deze stinzenflora is ontstaan op initiatief van de heer Albert Atema eind jaren vijftig. De toenmalige koster Auke Bakker kon zich er helemaal in vinden. Na 1981 is dit beleid met veel enthousiasme voortgezet door de koster Cees Buisman, die in 2015 met pensioen is gegaan. De hof is vrij toegankelijk.

Bezoekadres:
Pieter Jellessingel 1
9051BH Stiens
Info: kerkrentmeesters@pgstiens.nl
Vrij toegankelijk / Free entry
Bus 60 of 54 vanuit Leeuwarden, Halte Langebuorren.
Website: https://tinyurl.com/sint-vitus