Bosgeelster

Bosgeelster bij de Schiertins, Feanwâlden. Foto: Schierstins.

De Schierstins is de enige middeleeuwse torenstins in Fryslân die bewaard is gebleven. Het verdedigingswerk stamt uit ca. 1300. Bekend is dat de stins in 1439 Schira Monnika huse werd genoemd. Later zijn diverse aanbouwen gerealiseerd om de toren voor bewoning geschikt te maken zodat voorname personen de Schierstins als buitenplaats konden gebruiken. Het historische bouwwerk is meermalen gerestaureerd en tegenwoordig in gebruik als cultureel en historisch centrum. Er is een nieuwe expositie te bezichtigen: ‘(De) Lêste Toerstins’. In Noord- en Oost-Nederland is de Schierstins de enige die voor het publiek ook van binnen geheel te bezichtigen is. De kleinschalige tuin rond de stins heeft veel stinzenplanten. De bioloog dr. J Botke, die in 1932 voor het eerst de naam stinzenplanten gebruikt, zou de naam ontleend hebben aan de planten rond de Schierstins, die door de dorpsbewoners ‘stinzeblomkes’ werden genoemd en hiermee in het bijzonder het Haarlems klokkenspel bedoelden. In 2001 is de tuin na een grondige renovatie heropend en sindsdien groeien er weer meer stinzenplanten. Zelfs de zeldzame Bosgeelster heeft hier een plek gevonden. Een tuincommissie beheert de tuin.

Bezoekadres:
Haadstrjitte 1/Hoofdstraat 1
9269 SW Feanwâlden/Veenwouden
+31 (0)511 472937
info@schierstins.nl
di. t/m zo. / tuesday – sunday 13.30 – 17.00 u. / 1.30 – 5 pm.
Toegang tuin is gratis. Op verzoek zijn rondleidingen mogelijk.
Website: www.schierstins.nl