Martenastate en park

Martenastate en park, Koarnjum. Foto: Sjoerd Hogerhuis (Koarnjum).

Martenastate is een (voormalige) state omgeven door waterpartijen met daaromheen een wandel/ parkbos. De oorspronkelijke state is in 1899 afgebroken en vervangen door een klein slot in neorenaissance stijl. Het gebouw is niet toegankelijk, het landschapspark is vrij toegankelijk.

Met haar zeer rijke stinzenbeplanting wordt het als een van de rijkste stinzentuinen van Fryslân gezien.
Soorten die veel voorkomen zijn: Sneeuwklokje, Bonte krokus, Holwortel, Gele anemoon, Bostulp, Haarlems klokkenspel, Gevlekte aronskelk.

Tot het landgoed behoren tevens een grafheuvel met graven van adellijke bewoners en een natuurkampeerterrein.

Bezoekadres:
toegang t.h.v. Martenawei 2
9056PE Koarnjum
+31 (0)58 2575135
Bus 60 of 54 vanuit Leeuwarden, halte Weg naar Koarnjum, of bus 72 of 73, halte Koarnjum
Parkeren: parkeerterrein aanwezig.
Vrij toegankelijk / Free entry
Voor activiteiten en rondleidingen zie de website www.martenastate.nl en www.itfryskegea.nl/activiteiten