Holwortel

Holwortel bij Jongemastate, Raerd. Foto: It Fryske Gea.

De Jongemastate bestaat niet meer. Er is nog wel een fraaie toegangspoort. Rond de voormalige state ligt een fraai parkbos met een rijke stinzenflora dat omgeven is door water. Het terrein is vrij toegankelijk. Na de Sneeuwklokjes en de Winterakoniet bloeien hier met name ook het Lenteklokje, Holwortel , Vingerhelmbloem, Bostulp en als buitenbeentje de Keizerskroon.

Bezoekadres: Bus 94 vanuit Sneek, halte Raerderhoek.
Slotsdyk (hoek / corner Snitserdyk)
9012 DV Raerd
+31 (0)512 381448 [It Fryske Gea]
Vrij toegankelijk / Free entry.
Parkeren: bij sportpark aan het begin van Raerd
Website: www.itfryskegea.nl/jongemastate