Bostulp en Knikkende vogelmelk bij Dekema state, Jelsum.

Bostulp en Knikkende vogelmelk bij Dekema State, Jelsum. Foto: Dekema State.

Dekema State heeft een fraai gerestaureerde state die door water is omgeven. Het landgoed heeft een siertuin, een boomgaard met ouderwetse fruitrassen en leifruit langs de tuinmuur. Er is een wandelpad dat deels door relatief jong bos gaat en deels oudere begroeiing.

Het terrein en de state zijn beperkt toegankelijk. Als het hek open staat kunt u rondwandelen over het terrein. Het seizoen voor het museum begint in April.

Tijdens het museumweekend en de voorjaarsfair is er extra aandacht voor de stinzenplanten.

De oprit is meestal wel toegankelijk en omzoomd door fraaie Lindes met in het voorjaar Bostulpen en Knikkende vogelmelk. In het bos heeft de Daslook het naar de zin evenals de Holwortel. Informatie over openingstijden zie de website.

Bezoekadres: Bus 54/60/72 vanuit Leeuwarden, halte Jelsum, Vijverzathe. Oprijlaan bij Dekemawei 5.
Parkeren: Op ‘e Terp 9, Jelsum
+31 (0)58 2570020
info@dekemastate.nl
Weekends april – oktober 13.00-17.00 u. / 1 – 5 pm.
Medio juni – medio september: di. – zo. 13.00-17.00 u. / Tuesday-Sunday  / 1 – 5 pm.
Gesloten Pasen, Koningsdag, 5 mei / Closed Easter, Kingsday (April 27), May 5th
Groepen op afspraak febr. – dec. / groups by appointment Febr.- Dec.
Website: www.dekemastate.nl