Zomerklokje

Zomerklokje. Foto: Martenatuin (Franeker).

Het Zomerklokje bloeit wat later dan het Lenteklokje. Het komt in Nederland in sommige rietlanden in het wild voor en staat op de Rode lijst. In het stinzenmilieu komt het meer voor als gekoesterde tuinplant, dan dat het op grotere schaal verwilderd is.

Van de terreinen die gevolgd worden door deze site zijn Hackfort, de Martenatuin (Franeker) en Philippusfenne interessant voor het Zomerklokje.