Winterakonieten

Winterakonieten. Foto: it Fryske Gea.

Winterakonieten zijn net als Sneeuwklokjes zeer vroege voorjaarsbloeiers. De Winterakonieten komen van oorsprong uit zuidelijker heuvelachtige gebieden van bijvoorbeeld Italië en Slovenië. Winterakonieten hebben als eigenschap dat de bloemen alleen open gaan als er voldoende zon is. Grote groepen Winterakonieten zijn net als Sneeuwklokjes een indrukwekkend gezicht. Ze maken de meeste indruk als de bloemen open zijn (zon) en trekken, als de temperatuur voldoende hoog, is ook veel hommels en bijen. Bestuiving door deze insecten is essentieel voor het verkrijgen van zaad. De hoeveelheid zaad die geproduceerd wordt kan sterk verschillen van jaar tot jaar. De Winterakonieten kunnen zich goed vermeerderen vanuit zaad en via de vorming van nieuwe knolletjes. Het duurt wel een jaar of drie voordat vanuit zaad zich een bloeiende plant kan ontwikkelen. Als de planten in een dichtere Klimop (Hedera) begroeiing staan vindt vermeerdering door zaad niet of nauwelijks plaats.

De geschiedenis van de Winterakoniet of het Ayttablomke staat beschreven als ‘BLOG’ op deze website. Om te lezen klik hier.

Van de terreinen die gevolgd worden door deze site zijn Jongemastate, Philippusfenne, St. Vitus kerkhof Stiens en Stinze Stiens interessant voor Winterakonieten.