Wilde narcis bij Stinze Stiens.

De Wilde narcis komt in de Belgische Ardennen en de Zwitsers-Franse Jura nog op grote schaal in het wild voor. In Nederland is het een Rode lijst soort. Het is zeer waarschijnlijk dat de Wilde narcis vroeger in Fryslân in het wild voorkwam op vochtige weilanden. De laatste bekende groeiplaats was in de omgeving van Koudum. Soorten die in de directe omgeving in het wild voorkwamen werden al vroeg overgeplant naar tuinen. Het huidige graslandbeheer is niet geschikt voor de groei van soorten als de Wilde narcis. Dit verklaart waarom de soort nu niet meer in Fryslân in het wild voorkomt. Hoewel in stinzenmilieus vaak ook andere soorten Narcis voorkomen is de wilde Narcis de enige soort die in het stinzenmilieu kan verwilderen. Desondanks komt de soort niet veel voor in Fryslân in stinzenmilieus voor zover wij weten.

Van de terreinen die gevolgd worden door deze site komt de Wilde narcis voor op Philippusfenne, bij de Schierstins en Stinze Stiens.