Grote Sneeuwroem met hommel bij de Schierstins.

Grote Sneeuwroem met hommel bij de Schierstins.

Naast de Scilla’s komen tegenwoordig ook diverse soorten Chionodoxa (Sneeuwroem) als neo-stinzenplant voor op diverse terreinen.

De Chionodoxa’s groeien in het wild in Turkije. De officiële wetenschappelijke naamgeving van deze planten is nog steeds aan voortdurende verandering onderhevig. Niet alleen verandert de naam, maar ook de indeling in het plantenrijk verandert. Het meest recente inzicht is dat deze planten tot de Scilla’s moeten worden gerekend die horen in de Asperge familie. Deze veranderingen zijn onder ander het gevolg van modern DNA onderzoek, op basis waarvan verwantschap van planten wordt vastgesteld. Dit is weer de basis is voor de indeling in plantenfamilies etc. De verschillen tussen de Grote sneeuwroem (Chionodoxa siehei, Chionodoxa forbesii of Chonodoxa luciliae) en Kleine sneeuwroem (Chionodoxa sardensis) zijn niet erg groot, het meest opvallend is het verschil in de kleur van de bloemen. De bloemen van de Kleine sneeuwroem zijn donkerblauw met een klein hart dat wit of bleker blauw van kleur is. De bloem van de Grote sneeuwroem is blauw, soms wit en soms roze. De Kleine sneeuwroem bloeit iets later (april).

Van de terreinen die gevolgd worden door deze site zijn Philippusfenne, de Schierstins  interessant voor de Sneeuwroem. Bij de Schierstins komen beide soorten voor.