Lenteklokjes

Lenteklokjes. Foto: It Fryske Gea.

Het Lenteklokje is een prachtig bolgewas dat iets later bloeit dan het Sneeuwklokje en de Winterakoniet. Het Lenteklokje komt plaatselijk in Duitsland op grote schaal in het wild voor. In Nederland staat het op de Rode lijst van bedreigde plantensoorten. Het bloemetje verspreid een aangename geur. Het Lenteklokje stelt wat hogere eisen dan de meeste andere voorjaarsbollen en komt lang niet op alle terreinen voor.

Van de terreinen die gevolgd worden door deze site zijn Jongemastate, Philippusfenne en Stinze Stiens interessant voor Lenteklokjes.