Kievitsbloem bij Philippusfenne

Kievitsbloem bij Philippusfenne

Hoewel de Kievitsbloem in Fryslân, voor zover ons bekend is, niet op grote schaal in stinzenmilieus voorkomt, noemen we deze plant hier wel omdat men aanneemt dat deze soort vroeger in het wild voorkwam in de buurt van Koudum net als de Wilde narcis in natte hooilanden. Thans komt de soort sporadisch voor op hooilanden op legakkers bij de Alde Feanen. Er zijn Kievitsbloemen met witte en paarse bloemen. De paarse komen het meeste voor.

In de natuur worden de zaden verspreid door tijdelijke overstroming van het terrein waar de plant groeit. Tegenwoordig komen Kievitsbloemen nog op grotere schaal in het wild voor op enkele plaatsen langs de Overijsselse Vecht en het Zwarte Water bij Zwolle en Hasselt. Deze plekken vormen een van de belangrijkste groeiplaatsen in Europa van de Kievitsbloem. De Kievitsbloem is van oudsher al een geliefde tuinplant. De reden dat ze in stinzenmilieus weinig voorkomen is mogelijk dat de soort snel verdwijnt bij verwaarlozing van een terrein. De plant kan goed door zaad vermeerderd worden, maar het kan wel zeven jaar duren voordat er vanuit zaad een bloeiende plant komt. Voor de meeste andere bolgewassen die zich door zaad kunnen vermeerderen is hier maar een jaar of drie voor nodig.

Van de terreinen die gevolgd worden door deze site staan op Hackfort veel Kievitsbloemen langs de beek en in de Pastorietuin Easterein in de voortuin. Philippusfenne heeft een klein veldje Kievitsbloemen. Bij Dekema State en Stinze Stiens bloeit jaarlijks een enkele exemplaar. Bij de laatste zijn in 2014 400 Kievitsbloembollen aangeplant.