Hondstand bij Stinze Stiens.

Hondstand bij Stinze Stiens.

De Hondstand is een een vroege voorjaarsbloeier. De naam slaat op de vorm van de bol die lijkt op de tand van een hond. Hondstand komt voorzover ons bekend in Nederland niet massaal voor in stinzenmilieus, maar wordt wel weer op kleine schaal aangeplant. De bloembladeren van deze mooie plant buigen zich naar achter als de plant bloeit en de zon schijnt (zie afbeelding hierboven). De plant komt op sommige plaatsten in de Pyreneeën massaal voor.

Terwijl de meeste soorten stinzenplanten een relatief voedselrijk (P en K), kalkrijk milieu prefereren, dat niet al te stikstofrijk (N) is en dat in het voorjaar vrij vochtig is met een goede bodemstructuur, zijn de eisen voor de Hondstand wat anders. Deze prefereren een voedselarme, lichte grond. Gezien deze eisen is het te verwachten dat zo’n soort als hij al voorkwam op een terrein relatief snel zal verdwijnen bij verwaarlozing.

Van de terreinen die gevolgd worden door deze site komt de Hondstand op zeer kleine schaal voor op Philippusfenne. Stinze Stiens heeft de bollen in 2014 op kleine schaal aangeplant.