Holwortel

Holwortel, witte en roze bloem. Foto: It Fryske Gea.

Holwortel

Holwortel, witte en roze bloem. Foto: It Fryske Gea.

De Holwortel bloeit wat later dan de soorten die hiervoor staan beschreven en komt van nature niet al te ver van Nederland in het wild voor. In Nederland komt het op enkele plaatsen in het wild voor, en staat het op de Rode lijst. In het stinzenmilieu kan dit mooie plantje op grote schaal voorkomen. De Holwortel is maar vrij korte tijd boven de grond, na de bloei wordt er vrij snel zaad gevormd en sterft het blad af en verdwijnt de soort onder de grond. De plant vermeerdert zich door vorming van nieuwe knollen en door zaad.

Van de terreinen die gevolgd worden door deze site zijn de Dekema State, Jongemastate, Martenatuin (Franeker), Martenastate, Philippusfenne, St. Vitus kerkhof Stiens en Stinze Stiens interessant voor de Holwortel.