Haarlems klokkenspel

Haarlems klokkenspel. Foto: It Fryske Gea.

Het Haarlems klokkenspel is een geweekte variant die in het wild gevonden is en al snel populair werd als tuinplant. Deze soort stamt af van de Knolsteenbreek (Saxifraga granulata). In de zeventiende eeuw was er veel interesse in het kweken van soorten met gevulde bloemen (plena). De gekweekte en de wilde soort hebben beide kleine knolletjes, die dicht naast elkaar kunnen groeien. Hieruit groeien kleine blaadjes dicht bij de grond waaruit de bloemstengels komen. Martenastate heeft vermoedelijk de rijkste vindplaats van het Haarlems klokkenspel langs de Lindelaan, die ter weerszijden door water geflankeerd wordt. Er zijn tamelijk bijzondere omstandigheden nodig voor de groei van het Haarlems klokkenspel. Vaak zal het weggeconcurreerd worden door andere agressievere soorten. Bij het Poptaslot hebben ze de ervaring dat de soort nadat hij verdwenen leek weer terugkwam nadat de Klimop begroeiing was verwijderd.

De geschiedenis van het Haarlems klokkenspel staat beschreven als ‘BLOG’ op deze website. Om te lezen klik hier.

Van de terreinen die gevolgd worden door deze site is Martenastate interessant voor het Haarlems klokkenspel. Hij komt ook voor bij de Dekema State en de Schierstins.