Gewone vogelmelk

Gewone vogelmelk. Foto: Stinze Stiens.

De Gewone vogelmelk is een in Nederland in het wild voorkomende soort die ook op de Rode lijst staat van bedreigde plantensoorten. De Gewone vogelmelk heeft een wat zonniger plek nodig dan de meeste andere soorten stinzenplanten. De bloemen sluiten zich tegen de avond en ook als er onvoldoende zonlicht is. De plant vormt bloemkronen met veel bloemen. Omdat de bloei pas laat in het seizoen plaats vindt gedijt de plant alleen als hij niet wordt overwoekerd door hoog opgroeiend gras of Zevenblad.

Van de terreinen die gevolgd worden door deze site zijn Dekema State en Stinze Stiens interessant voor de Gewone vogelmelk.