Gevlekte aronskelk

Gevlekte aronskelk. Foto: Stinze Stiens.

De Gevlekte aronskelk komt in Nederland in het wild voor en is een Rode lijst soort, die vooral in Zuid-Limburg voorkomt. De Gevlekte Aronskelk komt in het stinzenmilieu vaak voor naast de Italiaanse Aronskelk, een soort die oorspronkelijk niet in Nederland van nature voorkwam, maar het goed doet in het stinzenmilieu.

Van de terreinen die gevolgd worden door deze site komt de Gevlekte aronskelk in beperkte mate voor bij Dekema State, in de Martenatuin (Franeker) en bij Stinze Stiens.