Longkruid bij Martenastate

Longkruid bij Martenastate

Gevlekt longkruid is geen bol of knolgewas maar komt wel vaak in stinzenmilieus voor. Wanneer concurrerende soorten worden weggewied door intensiever tuinieren ontstaan vrij gemakkelijk grote plekken met longkruid als enige plant. Bloeiend Longkruid trekt ook veel insecten. Het kan zich sterk vermeerderen door uitlopers. In een natuurlijker milieu zullen niet gauw hele grote groeiplekken ontstaan. De grootte van de plant hangt ook sterk af van de groeiomstandigheden. Bij tuinieren en wat meer licht kan de plant fors uitgroeien.

Van de terreinen die gevolgd worden door deze site komt Gevlekt longkruid voor bij Dekema StateJongemastate, in de Martenatuin (Franeker) en bij Stinze Stiens.