Bostulp

Bostulp. Foto: It Fryske Gea.

De Bostulp is afkomstig uit Zuid Europa, de Balkan, en Klein Azië. Het is geen bosplant, hoewel de naam dit wel suggereert. In het Fries wordt deze stinzenplant ‘Wylde tulp’ genoemd. De Bostulp komt relatief veel in Friesland voor. Recent is deze plant gekroond tot ‘Keningin fan de Stinzeblomkes’.  De plant doet het het best op een zonnige plek en prefereert juist een wat zwaardere grond. Sylvestris moet geïnterpreteerd worden als wild in tegenstelling tot gecultiveerd (sativus, letterlijk gezaaid). De Bostulp wordt in Frankrijk, ‘Tulipe de vigne’ Wijngaardtulp, genoemd. Op sommige plekken in wijngaarden in Duitsland, Frankrijk en Zwitserland komt de Bostulp nog verwilderd voor. De grond tussen de druivenranken op de hellingen wordt losgemaakt en dat is gunstig voor de Bostulp. Dit illustreert wat al genoemd is bij het Sneeuwklokje namelijk dat veel van deze bolgewasjes zich makkelijker verspreiden als ze op een helling groeien met een losse grondstructuur. In de zestiende eeuw kwamen diverse van de planten die we tegenwoordig tot de stinzenplanten rekenen voor aan randen van akkers. De akkers werden toen niet zwaar bemest, maar wel verrijkt en aan de rand van de akker bevorderde de grondbewerking, die daar niet te intensief was, de verspreiding. De Bostulp kan zich sterk vegetatief (via aangroei van bolletjes) vermeerderen. Dit wil niet zeggen dat de plant ook rijk bloeit. Op sommige plaatsen zie je alleen het blad van de tulp, maar geen bloemen. Enige verstoring van de grond en voldoende zon kan de bloei bevorderen.

Langs de oprijlaan van de Dekema State die omzoomd is met prachtige Lindes, bloeien langs de sloot elk jaar met name aan de Zuidkant van de oprijlaan vele Bostulpen vergezeld door Knikkende vogelmelk. Dit is een prachtig gezicht.

Van de terreinen die gevolgd worden door deze site zijn de Dekema State (oprijlaan), Jongemastate, Martenastate en de Martenatuin (Franeker) interessant voor de Bostulp.