Bosanemoon

Bosanemoon. Foto: It Fryske Gea.

De bosanemoon komt in Nederland wel in het wild voor en is zoals de naam al aangeeft een typische bosplant. Het milieu waarin deze soort gedijt is wat anders dan van de meeste andere stinzenplanten. Deze soort prefereert een wat lichter type grondsoort, vaak enigszins zuur.

Van de terreinen die gevolgd worden door deze site komt de Bosanemoon rijkelijk voor op Hackfort, en verder op Philippusfenne en kleinschalig bij Stinze Stiens.