Boerenkrokus (Crocus tommasinianus) bij de Schierstins.

Boerenkrokus (Crocus tommasinianus) bij de Schierstins.

Naast de Bonte krokus komt ook de Boerenkrokus (Crocus tommasinianus) in Fryslân voor. De Boerenkrokus is zoals vrijwel alle Stinzenplanten een plant die in het wild voorkomt. In dit geval is zijn natuurlijke groeiplaats in de Balkan. Het verspreidingsgebied in het wild is vrij klein. De plant groeit in bossen en op beschaduwde hellingen op 1000–1500 meter hoogte bij voorkeur op kalksteen (http://www.floravannederland.nl/planten/boerenkrokus). De naam Boerenkrokus wijst op het feit dat vroeger deze krokus soort vaak te vinden was in boerentuintjes. De bloemen zijn heel zacht paars van kleur en gaan alleen open als er voldoende zon is. Er bestaan ook meerdere gekweekte varianten van de Boerenkrokus zoals de Ruby Giant. Deze plant is wat steviger dan de gewone Boerenkrokus en feller van kleur. Tegenwoordig wordt deze cultivar vrij veel aangeplant. De Boerenkrokus komt voor bij Dekema State, Philippusfenne en de Schierstins.

Gewone Boerenkrokus (Crocus tommasinianus) en Boerenkrokus var. 'Ruby Giant' (Crocus tommasinianus 'Ruby Giant'). Foto: Pastorietuin Easterein.

Gewone Boerenkrokus (Crocus tommasinianus) en Boerenkrokus var. ‘Ruby Giant’ (Crocus tommasinianus ‘Ruby Giant’). Foto: Pastorietuin Easterein.