Blauwe anemoon bij Philippusfenne.

Blauwe anemoon bij Philippusfenne.

De Blauwe anemoon wordt al in de tweede helft van de 16e eeuw vermeld onder verschillende namen in diverse kruidenboeken. De Lobel meldt (1576, 1581) dat de plant voorkomt in de tuinen van Jean de Brancion en Joris van Rye in Mechelen. Jean de Brancion had een tuin met een zeer grote collectie van bijzondere planten. Hij was bevriend met de kruidkundigen uit de Zuidelijke-Nederlanden Dodonaeus en Clusius.

De plant groeit van nature in Zuid-Europa en prefereert humeuze wat lichtere kalkrijke grond en groeit op vochtige matig voedselrijke licht beschaduwde plaatsen in bossen en struwelen. Hij bloeit in maart/april. Hij vermeerdert zich via wortelstokken, maar breidt zich niet snel uit. De plant lijkt op de Oosterse anemoon (Anemone Blanda).

Van de terreinen die gevolgd worden door deze site is Philippusfenne interessant voor de Blauwe anemoon en hier en daar komt deze voor op Martenastate en Jongemastate.