Adderwortel

Adderwortel. Foto: Schierstins.

De Adderwortel komt in Nederland op enkele plaatsten in het wild voor en is een Rode lijst soort. De plant kan zich via een oppervlakkige wortelstok sterk uitbreiden. De plant kan erg lang bloeien, trekt veel insecten en is ook een geliefde tuinplant.

Van de terreinen die gevolgd worden door deze site zijn Martenastate en de Schierstins interessant voor de Adderwortel.