Stinzenflora-monitor: gemiddelde bloeitijd.

Stinzenflora-monitor: gemiddelde bloeitijd.

De actuele situatie verschilt per jaar en per terrein. Voor actuele informatie zie de Kalender.