Vorig jaar, augustus 2021, is Stichting Stinze-Stiens opgericht. Stinze-Stiens is inmiddels zowel regionaal als ook landelijk bekend vanwege de bijzondere stinzenflora in de Vlaskamptún, het monumentale voormalige Doktershús en de activiteiten op muziekgebied in Podium Pakhûs SOLO. Het echtpaar Willem van Riemsdijk en Trudy van Riemsdijk-Zandee, grondleggers van de activiteiten van de stichting, waarborgen met de stichting dat hun initiatieven ook in de toekomst worden voortgezet, uitgebouwd en bewaakt.

Met veel enthousiasme, kennis en liefde hebben zij de afgelopen 10 jaar zelf de tuin onderhouden, liefhebbers van stinzenflora en groen erfgoed ontvangen evenals belangstellenden tijdens de Open Monumentendagen. Een fantastisch team vrijwilligers verleent hand- en spandiensten bij de concerten of zijn gastvrouw/-heer bij de ontvangst van groepsbezoek in tuin en huis. Inmiddels is een programmadirecteur aangesteld voor de organisatie van de concerten voor Podium Pakhûs SOLO, is het aantal concerten flink uitgebreid en weten bezoekers Stiens te vinden, niet alleen uit Stiens maar ook uit de regio en zelfs van ver. Ook de tuin krijgt veel landelijke belangstelling in de pers en van bezoekers uit het hele land. Op Open Monumentendagen luisteren velen naar de verhalen over het huis, de vroegere bewoners en de duurzame restauratie.

Om al deze activiteiten te kunnen volhouden en belangstellenden te kunnen blijven verwelkomen is de Stichting Stinze-Stiens op zoek naar meer vrijwilligers. Ben je graag gastvrouw/-heer bij de ontvangst van bezoekers bij concerten of andere activiteiten, dan verwelkomt Stinze-Stiens je graag. En een helpende hand in de tuin van het Pakhûs of af en toe in de Vlaskamptún is ook zeer welkom.

Ook dragen Trudy en Willem graag hun kennis over rooden groenerfgoed over aan anderen, die hierover willen vertellen aan belangstellende bezoekers. Ben jij degene die iets meer wil weten over de geheimen van de stinzenflora, de historische tuin of het monumentale Doktershûs en jouw passie wil delen met anderen, neem dan contact op met Stichting Stinze-Stiens.

Binnenkort is er een kennismakingsbijeenkomst met daarbij een muzikaal onthaal. Ben jij degene die de doelstellingen van Stichting Stinze-Stiens deelt en zich wil inzetten om de activiteiten blijvend mogelijk te maken, stuur dan een mail naar info@stinze-stiens.nl en vertel wat je beweegt en waar je belangstelling naar uit gaat. We horen graag van je!

Contact:
Bestuur Stichting Stinze-Stiens
info@stinze-stiens.nl 

Smelbrêge 6
9051BH Stiens