In 2012 kwamen wij, Willem van Riemsdijk en Trudy van Riemsdijk-Zandee, in Stiens. We maakten een tocht door Friesland op zoek naar stinzenplanten. Wat er daarna gebeurde konden wij toen niet bevroeden. Het begon met de aankoop en restauratie van het negentiende-eeuwse Doktershûs en de ‘Vlaskamptún. Twee jaar later verwierven we het zwaar vervallen Pakhûs en herbestemden dat tot concertruimte boven en ‘garage-foyer ‘beneden. Een fantastisch team vrijwilligers ondersteunden ons bij deze activiteiten. Daarna kwam de gelegenheid om het oude ‘Notarishûs’ waarin in de vorige eeuw twee woningen waren gemaakt, aan te kopen, te restaureren en het weer tot één pand te maken. Smelbrêge in de ‘kerkebuurt’ van Stiens kreeg weer glorie. In 2021 namen we het initiatief tot oprichting van de Stichting Stinze-Stiens om de continuïteit van alles wat we in gang gezet hadden voor de toekomst veilig te stellen. Een enthousiast bestuur werd gevormd. Meer weten over de Stichting? Klik hier.

Nu terug naar 2012. We wisten dat op de begraafplaats in Stiens veel stinzenplanten groeiden zoals Winterakonieten, Sneeuwklokjes en Holwortel. Bij het parkeren van de auto ontdekten we een bijzondere tuin met veel stinzenplanten. Deze tuin bleek te horen bij een dokterswoning, die te koop stond. Nieuwsgierig geworden regelden we dat we het huis konden zien, en zo ook de tuin. Beide waren zwaar aan onderhoud toe. Naar bleek was het huis een Rijksmonument en was de tuin ook bijzonder. De tuin was een negentiende-eeuwse tuin naar ontwerp van Gerrit Vlaskamp. Naar zijn ‘slingertuinen’ werd onderzoek gedaan. Na overleg met de Stichting Monumentenzorg Leeuwarderadeel, die zich ook om de tuin bekommerd had en een fraai boekje had samengesteld, raakten we nog meer enthousiast. We waren beiden met pensioen en zagen de restauratie van het huis en het herstel van de tuin met zorg voor de stinzenplanten als een mooie uitdaging en besloten tot koop. Het huis lieten we restaureren en de tuin doen we zo veel mogelijk zelf. Alleen het bomenonderhoud besteden we uit.

Friesland kenden we uit de jaren zeventig toen de ouders van Willem ten noorden van Dokkum woonden. We kwamen er veel en waren toen al bezig met stinzenplanten op het terrein van het ouderlijk huis. Het maaien met de zeis heeft Willem daar geleerd.

Aalsum 1977

Aalsum (Sybrandawei). ca. 1977.

Trudy werd in 1947 geboren in Warmond. Zij bewaart nog levendige herinneringen aan de fraaie tuin bij de negentiende-eeuwse pastorie waar zij als kind opgroeide. Zij is kunsthistorica en gespecialiseerd in kunst in de buitenruimte in relatie tot landschap en natuur. Het historisch onderzoek naar het huis en de tuin deed zij voornamelijk.

Warmond Pastorie 1955

Warmond, tuin Ned. Herv. Pastorie, ca. 1955.

Willem werd in 1949 geboren in Amsterdam. Hij is bodemchemicus en van jongs af aan geïnteresseerd in natuur en milieu. Hij maakte Trudy bij de eerste ontmoeting in 1969 lid van de Vereniging tot Behoud van de Waddenzee, toen deze vereniging nog jong was, en zij trouwden in 1973. Zijn interesse brengt hij zelf in praktijk bij onze woning in Wageningen met de aanleg en onderhoud van bloemrijk grasland. Zelfs op het dak van deze sinds 2011 energieneutrale woning bloeien wilde bloemen. In Stiens komen de belangstellingsgebieden van ons beiden bij elkaar.

Lauwersmeer. 1977.

Bij het Lauwersmeer. 1977. Foto: Edward Roussou.