Graag danken wij velen voor de inspirerende gesprekken en diegenen die ons hielpen bij het onderzoek naar:

Dokterhûs en de Gerrit Vlaskamp tuin:

 • Stichting Monumentenzorg Leeuwarderadeel, G. van der Meulen
 • S. Bloemhof (TRESOAR [Leeuwarden], Leggeronderzoek)
 • Groen verleden, bureau voor historisch onderzoek op het terrein van groen erfgoed, J. Holwerda (Elst), [Hulp- en Veldwerkkaarten]
 • Documentatiestichting Leeuwarderadeel (Stiens)
 • Stichting Historische Behangsels en Wanddecoraties in Nederland, dr. R. Harmanni
 • Keramiekmuseum Princessehof, J. Jongstra, assistent-conservator Europese keramiek
 • Mario Baeck [pHd onderzoeker Universiteit Gent en auteur op het gebied van historische keramische industriële tegels in de 19e en 20e eeuw in België in internationaal verband]
 • Laura Roscam Abbing [pHd onderzoeker Radboud Universiteit Nijmegen met onderwerp de Koninklijke Nederlandsche Glasfabriek J.J.B.J. Bouvy (1850-1926)].
 • P. Karstkarel
 • P.K. van Boven, nazaat van Pieter Klazes Iest en Sjoukje Jeens Taekema
 • J. van der Leij (Zuid-Afrika), echtgenote van nazaat van Pieter Klazes Iest en Sjoukje Jeens Taekema
 • G.G. van Erp Taalman Kip-Nieuwenkamp, voor S. Boereboom-Posthuma, nazaat P.K. Iest en S.J. Taekema
 • W.Y. Sijtsema, J.F. Sijtsema en H. Sijtsema, kleinzoons van Ype Terpstra en Jetske Abma
 • R. Verheij (Zweden), nazaat van Ype Terpstra en Jetske Abma
 • H. Hoevers-Hooghoudt, nazaat van Hendrik Hooghoudt en Menna Hofstee
 • G. Bosma (✝︎ 2012)
 • W. Ollemans, echtgenote G. Bosma, Romkje en Johannes
 • A. Bosma, broer van Geert Bosma
 • Maaike Miedema-Groenewoud (hulp van dokter Johannes Bosma en Jeltje Kooistra)
 • A. Westra-van der Mark, Project Gerrit Vlaskamp
 • A. Wolff (RUG), Stieneke van der Wal, Inventarisatie tuinen Gerrit Vlaskamp
 • Landschapsbeheer Friesland, J.P. de Boer, Project Gerrit Vlaskamp
 • N. Kloppenborg, Tuinontwerper Mantgum
 • W. en J. Hoogendam (Dekema State, Jelsum)
 • L. en M. Lutz, eigenaren Philippusfenne (Kollum)
 • M.C. en G. Scheers, eigenaren Weem (Warffum)

Pakhûs

 • De heer S. de Jong / Documentatiestichting Leeuwarderadeel (Stiens)
 • De heer en mevrouw J. en J. van der Kooi (Stiens)
 • De heer G. van der Meulen (Stiens)
 • De heer S. Zijlstra, zoon van Yde Zijlstra (Stiens)

Schenkingen ten behoeve historische apotheek:

Bedrijven: