Les Très Riches Heures du Duc de Berry

‘Maand April’ uit het getijdenboek Les Très Riches Heures du Duc de Berry (1412-1416), mogelijk voorstellend de verloving van Charles d’Orléans met Bonne d’Armagnac. Coll. Bibliothèque Musée Condé de Chantilly.

9 maart 2018, aanvang concert 20.15 u.
koffie/thee op de begane grond vanaf 19.45
Om teleurstelling te voorkomen is het zeer verstandig om vroegtijdig te reserveren via de knop ‘aanmelden’ hieronder.

Op 9 Maart zal het ensemble Oriana het bijzondere programma Woud der Verwachting uitvoeren in het Pakhûs SOLO in Stiens Het ensemble bestaat uit: Anneke Hoekman en Hidesato Sugiyama blokfluit, Esther Kronenburg  sopraan en Joep van Buchum tenor.

Woud der verwachting is de naam van een dichtbundel die Charles d’Orléans (1394-1465) schreef tijdens zijn 25 jarige gevangenschap in Engeland. Hella Haasse schreef in 1949 een historische roman over het leven van Charles d’Orleans met dezelfde titel dat inmiddels 29 maal is herdrukt. Charles werd door de Engelsen bij de slag van Azincourt in 1415 gevangen genomen.
Het programma bestaat uit Franse en Engelse muziek uit de middeleeuwen. De muziek en voordrachten vertellen samen het verhaal van Charles d’Orleans. De blokfluitisten spelen op kopieën van historische instrumenten en de musici gebruiken voornamelijk kopieën van de originele bladmuziek.

Ondanks de honderdjarige oorlog (1337 – 1453), konden de Engelsen en de Fransen elkaars kunst wel waarderen. Voor de Engelse stijl van componeren werd de term Contenance Angloise gebruikt; de Engelse stijl met een rijke harmonie gebaseerd op tertsen en sexten vond in Frankrijk en Bourgondië navolging. Omgekeerd zijn er veel Franse stukken gevonden in Engelse bronnen. Charles d’Orléans heeft ongetwijfeld beide stijlen goed gekend. Een belangrijke Engelse bron is het Old Hall manuscript, een manuscript dat is samengesteld in de vroege 15e eeuw, met stukken van Engelse componisten,  voornamelijk misdelen en motetten. In veel van de composities is Franse invloed aan te tonen. De wereldlijke Engelse stukken in dit programma hebben de musici gevonden in het Mellon chansonnier, een manuscript dat in de 15e eeuw vervaardigd is in Napels dat waarschijnlijk een huwelijksgeschenk was.

Ensemble Oriana

Ensemble Oriana

Anneke Hoekman behaalde in 2011 haar diploma “Master of Music,” waarvoor zij zich specialiseerde in ensemblespel. Anneke speelt vanaf de oprichting in Ensemble Oriana. Anneke speelt oude muziek, hedendaagse muziek en is bezig met improvisatie (zowel muziek als theater.) www.annekehoekman.nl

Hidesato Sugiyma studeerde aanvankelijk wiskunde aan de University of Nagoya (Japan). In 2004 kwam hij naar Nederland om zijn studie blokfluit voort te zetten aan het Utrechts Conservatorium. Hidesato is één van de oprichters van Ensemble Oriana. Hij treed regelmatig op als solist en zingt in verschillende koren. http://www.ensemble-oriana.com

Esther Kronenburg begon in 2008 met de studie Oude Vocale Muziek aan het conservatorium van Tilburg en specialiseerde zich in het repertoire van middeleeuwen, renaissance en vroeg-barok met bijzondere aandacht voor begrip van oorspronkelijke bronnen en historisch geïnformeerde uitvoeringspraktijk. www.estherkronenburg.nl

Joep van Buchem studeerde muziekwetenschap aan de Universiteit van Utrecht en vroege vocale Ensemblemuziek en solozang aan het Fontys conservatorium te Tilburg. Als musicoloog specialiseerde hij zich in de muziek van vóór 1600. Hij verzorgt workshops oude muziek en masterclasses aan het Amsterdams conservatorium, zingt in diverse vocale ensembles en dirigeerde en coacht verschillende koren en ensembles.

Toegang 15 € (incl. koffie/thee vooraf en glaasje na), beneden 18 jaar € 8. Er zijn 35 plaatsen beschikbaar. Om teleurstelling te voorkomen is het goed u vroegtijdig aan te melden via: https://stinze-stiens.nl/nieuws/agenda/
Uw reservering is compleet na ontvangst van uw betaling op bankrek. NL 66 ABNA 0447 0342 51 t.n.v. W.H. van  Riemsdijk o.v.v. Woud der Verwachting. 

In het pand is een lift. Er is beperkt toegang voor rolstoelen en men kan gebruik maken van de aanwezige rolstoel. 

Bezoekadres Pakhûs SOLO: Smelbrêge 9, 9051BH Stiens

Data en tijden

  • 9 March 2018
    • 20:15 – 21:15 (4 plaatsen beschikbaar)
Aanmelden