Sint Vituskerk Wetsens.

Sint Vituskerk Wetsens. Foto: Rudolf Wielinga/Stichting Alde Fryske Tsjerken

5 maart, aanvang concert 15.00 u.
Kerk open om 14.30 u.
Om teleurstelling te voorkomen is het zeer verstandig om vroegtijdig van tevoren te reserveren via de knop ‘aanmelden’ van de datumprikker hieronder.

PakhĂ»s SOLO uit Stiens organiseert in samenwerking met de Plaatselijke Commissie van de St. Vituskerk in Wetsens bij Dokkum een concert in een bijzondere combinatie van blokfluit en orgel. De St. Vituskerk in Wetsens is een van de parels van de Romaanse bouwkunst uit de twaalfde eeuw in Noord-Friesland. De kerk werd in 2016 verworven door de Stichting Alde Fryske Tsjerken. Het ambitieuze jonge duo Anneke Hoekman en Tim Veldman neemt u mee op reis onder de titel: OVER DE ALPEN 
 EN TERUG. Voor de pauze klinkt muziek uit de Italiaanse vroegbarok uit de zeventiende eeuw en na de pauze uit de Duitse hoogbarok periode uit het begin van de achttiende eeuw.

Voor uitgebreide informatie over het concert, klik hier.

Toegang 15 € beneden de 18 jaar 8 €.
Gelieve het bedrag voor uw reservering over te maken op bankrek. NL66 ABNA 0447 0342 51 t.n.v. W.H. van  Riemsdijk o.v.v. Wetsens – Over de alpen. Bij contant betalen aan de zaal graag rekening houden met het feit dat er geen pinautomaat aanwezig is.
Bezoekadres St. Vituskerk Wetsens: Opgong 1, Wetsens
Bij de kerk is boven op de terp een kleine parkeerplaats. Overige parkeermogelijkheid: aan de kant van de weg, bij de afslag Wetsens komend van Dokkum, aan de rechterkant.

 

 

 

Data en tijden

  • 5 March 2017
    • 15:00 – 17:00 (69 plaatsen beschikbaar)
Aanmelden