Stiens, St. Vituskerk, wijzerplaat

St. Vituskerk Stiens, wijzerplaat met tekst: ‘Watzo van Burmania Collonel  ende kerck voogd in Stiens 1681’. Foto: Stichting tot Behoud van Torenuurwerken.

Op 10 en 11 september zijn er weer de Open Monumentendagen (OMD) met als thema ‘Duurzaamheid’. De gemeente Leeuwarden wijst elk jaar binnen haar grenzen een gebied aan als speerpunt. Dit jaar is dit het gebied ten noorden van Leeuwarden tot en met Stiens en dan met name het deel dat ligt tussen de Dokkumer Ee en Middelzee. De werkgroep OMD Leeuwarden heeft voor 10 september een mooi programma gerealiseerd. In de verschillende dorpen worden diverse locaties opengesteld. Dit zijn kerken, staten, boerderijen en woonhuizen. Voor info/reservering Rondleidingen in het ‘duurzame’ DoktershĂ»s, klik: hier.

Torenuurwerk Stiens na restauratieEvenals voorgaande jaren werken Stichting Stinze-Stiens en Stichting Monumentenzorg Leeuwarderadeel (SML) samen om de Monumentendag-lezing te organiseren in het PakhĂ»s SOLO, SmelbrĂȘge 9, te Stiens. Dit jaar neemt SML het initiatief. De lezing ‘Duurzaamheid door de tijd’ is op 10 september om 11.00 uur en om 14.00 uur (aanmelden noodzakelijk). Pim van der Giesen van de Stichting tot Behoud van Torenuurwerken vertelt over het begrip tijd zoals dat vanuit de oudheid tot heden de huidige vorm heeft gekregen. Daarnaast wordt er specifiek ingezoomd op het smeedijzeren uurwerk van de toren van Stiens. Het toeval wil dat het uurwerk dit jaar 400 jaar geleden is gemaakt!

De Stichting Monumentenzorg Leeuwarderadeel heeft 4 torens in beheer en onderhoud: Jelsum, Stiens, Feinsum en Hijum. Deze torens zijn al eeuwenoud en kunnen daarom met recht onder het thema ‘Duurzaamheid’ worden benoemd. Dit geldt ook voor de smeedijzeren uurwerken die zich in de torens bevinden. Deze uurwerken zijn allemaal rond de vier honderd jaar oud. De  afgelopen jaren zijn alle uurwerken gerestaureerd en wel zodanig dat ze weer door gewichten worden aangedreven zoals oorspronkelijk. Helaas zijn deze uurwerken moeilijk toegankelijk. Reden dat SML van alle uurwerken een video opname heeft gemaakt met een algemene intro. Op OMD worden de video opnamen openbaar via de link: www.stichtingmonumentenzorgleeuwarderadeel.nl. Op 10 september worden in de kerken van Jelsum, Stiens, Feinsum en Hijum deze videofilms de hele dag gepresenteerd.

MONUMENTENDAG-LEZING:
Pim van der Giesen (Stichting tot Behoud van Torenuurwerken): ‘Duurzaamheid door de tijd’

za. 10 september 11.00 uur en 14.00 u. in PakhĂ»s SOLO, SmelbrĂȘge 9, 9051BH Stiens
De lezing duur ca. drie kwartier. Toegang gratis. In het Pakhûs is een lift.

Organisatie: Stichting Monumentenzorg Leeuwarderadeel
Reserveren is noodzakelijk om teleurstelling te voorkomen.
Opgave vanaf 1 september via de knop ‘Aanmelden’ hieronder. 

VIDEOPRESENTATIES:
Torenuurwerken restaureren, hoe doe je dat?

Website: www.stichtingmonumentenzorgleeuwarderadeel.nl
En in de kerken van: Stiens, Jelsum, Feinsum en Hijum.

Voor info over Rondleidingen in het ‘duurzame’ DoktershĂ»s, klik: hier.

Data en tijden

  • 10 September 2022
    • 11:00 – 11:45 (28 plaatsen beschikbaar)
    • 14:00 – 14:45 (21 plaatsen beschikbaar)
Aanmelden