Hoofdgang met zicht op entrée.

Monumentale gang in het Doktershûs ca. 1894 / 1908. Foto Edward Roussou.

8 september 20.30 u. Monumentendag-lezing
Reserveren via de knop aanmelden hieronder

‘Boeren, burgers en buitenlui’ zo luidt het thema van de Open Monumentendagen 2017. Het was de uitroep waarmee de dorpsomroeper de aandacht trok. De Open Monumentendagen in het Doktershûs in Stiens (1838) hebben als thema: Gegoede burger maakt goede sier in de 19e eeuw. Was een rijk gedecoreerde woning in het verleden voorbehouden aan de adel, nu versiert ook  de gegoede burger zijn/haar woning rijkelijk. 

Op vrijdagavond 8 september wordt de Monumentendag-lezing gehouden door interieurhistoricus Dr. Richard Harmanni met de titel ‘De versiering van onze woning’ rond 1900. Gang en interieur van het Doktershûs nader beschouwd. Hij gaat in op de vraag hoe die fraaie interieurdecoratie van het Doktershûs te plaatsen is in de Nederlandse en Friese wooncultuur. Het Doktershûs is dan ook te bezichtigen voor bezoekers van de lezing. Op 9 en 10 september is het Doktershûs open na aanmelding.

Of de dorpsomroeper in Stiens in 1838 aankondigde dat het Doktershûs gereed was, valt te betwijfelen. Iedereen kon het zien tijdens de bouw: het neoclassicistische huis met de rijk versierde dakkapel. Toen ruim vijftig jaar later in 1894 de gang binnen prachtig beschilderd werd met imitatie marmerpanelen en een geschilderde vaas met bloemen bij de hoofdingang, en verder het plafond voorzien werd van met goud versierde ornamenten en de vloer belegd met prachtige mozaïektegels zou er meer reden geweest zijn dit luid kenbaar te maken in het dorp. Alleen al daarom zou je patiënt willen worden bij de toenmalige arts Ype Terpstra om binnen de aanpassingen bewonderen. Ruim tien jaar later laat het echtpaar Hooghoudt nog een fraai gestileerde geschilderde plantrank toevoegen aan de al aanwezige decoratieve lambrisering. Deze heeft kenmerken van de Art Nouveau stijl. De gang wordt afgesloten door een deur met een fraai geëtste ruit van de glasfabriek Bouvy Dord[rech]t. Deskundigen noemen de gang uniek omdat nog maar weinig van dergelijke rijk gedecoreerde entrées uit die tijd over zijn.

De titel  van de Monumentendag-lezing is ontleend aan het boekje ‘De versiering van onze woning’ uit 1886, geschreven door architect J.B. Kam. Hij signaleert dat er sinds ca. 1860 veel meer aandacht is voor het ornament in de architectuur en vormgeving maar men moet zich hoeden voor een modieus gebruik ervan, zo waarschuwt hij.

Andere verrassingen in de woning zijn diverse originele plafonds en twee reconstructies van teruggevonden behang uit de negentiende eeuw. In het Pakhûs SOLO zijn de fragmenten van, totaal zes verschillende historische behangsels uit het Doktershûs te bewonderen. De dorpsapotheek, indertijd ook onder dokter Terpstra gebouwd, is weer in oude glorie hersteld en voorzien van negentiende-eeuwse opstandflessen, pillendoosjes en andere benodigdheden. Een historische apotheek ‘aan huis’ in een Doktershûs is waarschijnlijk uniek in Nederland.

PROGRAMMA:

Monumentendag-lezing:
8 september 20.30 u. in PAKHÛS SOLO: 
‘De versiering van onze woning’ rond 1900. Gang en interieur van het Dokterhûs nader beschouwd.
door interieurhistoricus Dr. Richard Harmanni 

Toegang € 12,50 (incl. koffie/thee en drankje) Reserveren via de knop AANMELDEN hieronder. Uw reservering is compleet na ontvangst van uw betaling op bankrek. NL 66 ABNA 0447 0342 51 t.n.v. W.H. van  Riemsdijk o.v.v. Monumentendag-lezing 2017
In het Pakhûs is een lift. 

Vooraf van 19.30 u. – 20.15 u. mogelijkheid tot bezichtiging DOKTERSHÛS voor bezoekers van de lezing.
Helaas is het pand niet toegankelijk voor rolstoelen en rollators. Binnen is voldoende zitgelegenheid.
In het Pakhûs SOLO zijn de fragmenten van de zes verschillende historische behangsels uit het Doktershûs te bewonderen. 

Adres Doktershûs: Smelbrêge 6, Stiens (zij-ingang)
Adres Pakhûs SOLO: Smelbrêge 9, Stiens

N.B. Aanmelden voor de rondleidingen op de Open Monumentendagen via de pagina ‘Open Monumentendagen’ in deze agenda.

Open Monumentendag in Leeuwarderadeel wordt gecoördineerd door de Stichting Monumentenzorg Leeuwarderadeel

Data en tijden

  • 8 September 2017
    • 20:30 – 21:30 (17 plaatsen beschikbaar)
Aanmelden