Stinze Stiens

Blog 🇳🇱 Nederlands NL 🇬🇧 English EN

29 april 2014

Munting slaat (post mortem) terug

© Willem van Riemsdijk

Cyclamen Munting 1696

Cyclamen Rotundifolium Maius Autumnale. Abraham Munting. Naauwkeurige Waarnemingen. Leiden, Utrecht,1696.

In een eerdere blog over plagiaat van De Koninglycke Hovenier (1676) van Cause, heb ik aangetoond dat de tekst van dit boekwerk een verkorte, vrijwel letterlijke versie is  van het boek Waare Oeffening der Planten (1671/1672) van Abraham Munting, dat is herdrukt in 1682. Lees verder

13 april 2014

Typisch Vlaskamp: van Slingerdoek naar Slingertuin

© Trudy van Riemsdijk-Zandee

Kasjmiersjaal 1860 Friesland

‘Omslagdoek, langwerpige kasjmiersjaal. 1860.’ Detail. Omslag G. Arnolli, Mode in Friesland, Leeuwarden 2000.

Eindelijk is het zover. Via de Gerrit Vlaskamp website werden we op de hoogte gehouden en op Twitter en Facebook praatte Vlaskamp zelf mee.

Maar sinds 6 april is de tentoonstelling in het Fries Museum open, is het boek De Vergeten Tuinen van Gerrit Vlaskamp gepresenteerd en geeft een documentaire in twee delen een inkijkje in de zoektocht naar Vlaskamp en in de tuinen en hun huidige eigenaren. Nu kan iedereen genieten en meepraten. Lees verder

8 april 2014

Intensief of extensief: ervaringen met het beheer van de stinzenplantentuin in Stiens

© Willem van Riemsdijk

Knikkende vogelmelk Stiens.

Knikkende vogelmelk in Stiens. 5 april 2014.

Het beheer van een stinzenfloratuin is er wat ons betreft op gericht om een optimale begroeiing van meerdere soorten stinzenplanten te krijgen. Mijn ideaalbeeld is dat de planten deels hun eigen niche in het terrein zoeken en dat dit leidt tot een gevarieerde en mooie begroeiing zonder dat er een erg intensief beheer voor nodig is.  Lees verder

8 april 2014

Stinzenplanten op Martenastate in Koarnjum

© Willem van Riemsdijk

Holwortel Martenastate

Holwortel in het park rond Martenastate. 5 april 2012. Foto: Trudy van Riemsdijk-Zandee.

Welke stinzenplanten groeien en bloeien op Martenastate en waar, en onder welke omstandigheden? En hoe beheer je een dergelijke flora? Op 4 april 2014 werd het rapport gepresenteerd aan bestuur en betrokkenen: De stinsenplanten, struiken en bomen van Martenastate in 2012 door H.J. Jager, It Fryske Gea, Olterterp. Wij mochten aanwezig zijn. Het rapport is geschreven in opdracht van de Stichting Martenastate, bevat een vegetatiekartering van het terrein van de Martenastate en geeft een goed beeld van het beheer op Martenastate. Lees verder

26 maart 2014

Stinzenstruin in de Gerrit Vlaskamp tuin (8 en 29 maart)

14.03.08 Stinzenstruin Stiens 1

14.03.08 Stinzenstruin Stiens 4

Het was een drukte van belang op 8 maart tijdens de Stinzenstruin 2014 in de Gerrit Vlaskamp tuin. Ruim 100 belangstellenden kwamen op deze stralende dag een kijkje nemen in de tuin achter het Dokershûs. Niet gehinderd door de hier en daar wat smalle paden en een enkele boomstronk wandelden ook veel ouderen met hun rollator en wandelstok langs de slingerpaden. De Prachtframboos begon te bloeien, de crocussen stonden er stralend bij, sneeuwklokjes in de schaduw hielden het nog dapper vol, terwijl de laatste lenteklokken heen en weer wiegden in een zachte voorjaarswind. Lees verder

21 maart 2014

Plagiaat van de Koninklijke Hovenier

© Willem van Riemsdijk

Cause, ‘De Koninglycke Hovenier’, 1676

Cyclamen en Keizerskroon (Corona Imperialis), Tulp (Tulipa). In: D. Cause, ‘De Koninglycke Hovenier’, 1676 (Amsterdam).

In de zeventiende eeuw zijn er veel bijzondere plantenboeken verschenen. In die tijd waren de titels van boeken veel langer dan wij tegenwoordig gewend zijn.

Een bekend en zeldzaam boek is ‘DE KONINGLYCKE HOVENIER AANWIJZENDE De Middelen om Boomen, Bloemen en Kruyden te Zaayen planten aen queeken en voort teelen. Met konstige kooperen platen verciert Door D.H. Cause’ uit 1676.  Lees verder

23 januari 2014

Ont-dekken: een nieuwe ontdekking

© Trudy van Riemsdijk – Zandee

Het ‘ont-dekken’ van de gangwand

Het ‘ont-dekken’ van de gangwand, Stiens. Wit gemarmerde lambrisering, ca. 1930. Rode gemarmerde lambrisering met gele spiegels, ca. 1894. Team Randolph Algera (Art-decor, Heerenveen) aan het werk, 13 november 2013.

Het was april 2013. In de monumentale gang in het Doktershûs waren we in gesprek. Ons oog viel op een gat in het witte stucwerk, een beschadiging als gevolg van een jaren zeventig-betimmering. Daaronder kwam een lichte wand met een wit geschilderde marmering tot lambriseringshoogte te voorschijn. Maar er was meer.

Lees verder

15 januari 2014

Erf goed?

© Trudy van Riemsdijk – Zandee 

Dokter Bosma bezig op de autowasplaats

Dokter Bosma bezig op de autowasplaats op het erf. Foto, 1964. Archief: W. Bosma-Ollemans.

Nu de restauratie van het huis op zijn eind begint te komen en het oude gedeelte van de tuin er weer vrij goed bij ligt, wordt het tijd aandacht te besteden aan het erf. Het erf achter het huis bestond uit bestrating met klinkers, een betonnen plaat die aangelegd was als wasplaats voor de auto en een stuk beton dat de vloer was van een later aangebouwde garage, die inmiddels is afgebroken. Langs een van beide erfscheidingen lag nog een strook tuin.

Ons doel is om het erf in te richten als onderdeel van de tuin met een kruidentuin en veel bloeiende vaste planten. Op het erf is een grondwaterput aangetroffen waarop een klassieke handpomp wordt geplaatst, naar voorbeeld van de oude die op het erf op een andere plek nog aanwezig was, zodat deze put weer kan functioneren.

Lees verder

15 januari 2014

Hoe zacht zit een zodenbank?

© Willem van Riemsdijk

Barthélémy de Eyck

Barthélémy de Eyck (1415–1472) bijgenaamd le Maître du roy René, ‘Emilie dans son jardin’. In: Giovanni Boccaccio, ‘La Teseida’, ca. 1460 (Anjou, Frankrijk). Collectie: Nationalbibliothek Wenen.

Op middeleeuwse schilderijen komen soms fraaie rechthoekige tuinbanken voor die met gras zijn begroeid. Op zo’n zodenbank is vaak Maria of een adellijke dame afgebeeld, zittend in een prachtige mantel.

Een zodenbank leek ons een aardig element voor onze Vlaskamp-tuin.

Lees verder

Nieuwere berichten
Close
loading...