© Trudy van Riemsdijk – Zandee 

Dokter Bosma bezig op de autowasplaats

Dokter Bosma bezig op de autowasplaats op het erf. Foto, 1964. Archief: W. Bosma-Ollemans.

Nu de restauratie van het huis op zijn eind begint te komen en het oude gedeelte van de tuin er weer vrij goed bij ligt, wordt het tijd aandacht te besteden aan het erf. Het erf achter het huis bestond uit bestrating met klinkers, een betonnen plaat die aangelegd was als wasplaats voor de auto en een stuk beton dat de vloer was van een later aangebouwde garage, die inmiddels is afgebroken. Langs een van beide erfscheidingen lag nog een strook tuin.

Ons doel is om het erf in te richten als onderdeel van de tuin met een kruidentuin en veel bloeiende vaste planten. Op het erf is een grondwaterput aangetroffen waarop een klassieke handpomp wordt geplaatst, naar voorbeeld van de oude die op het erf op een andere plek nog aanwezig was, zodat deze put weer kan functioneren.

Schetsontwerp achtererf Doktershûs

Schetsontwerp achtererf Doktershûs, Stiens. G. van der Meulen, 22 januari 2014. Intekening beplantingsplan perken: Willem van Riemsdijk.

Architect G. van der Meulen heeft op ons verzoek meerdere schetsontwerpen gemaakt voor dit nieuwe deel van de tuin dat de overgang vormt van de negentiende-eeuwse bebouwing naar de negentiende-eeuwse tuinaanleg. Een van deze schetsen voor het erf vonden we erg goed.

Het beplantingsplan en het aan te brengen reliëf zijn zaken die we zelf graag helemaal bepalen.

De afgelopen tijd hebben we vrij veel studie gemaakt van oude planten- en kruidenboeken. De boeken van de Groninger Abraham Munting, de Fries Simon Abbes Gabbema, beiden van eind zeventiende eeuw en de boekjes van de Duitser Corthum uit begin negentiende eeuw hebben gediend als inspiratie. Ook het recente boek van Jelle Breuker uit Stiens over Middeleeuwse Franse tuinen was een welkome inspiratiebron.

Aanleg tuin achtererf Doktershûs

Aanleg tuin achtererf Doktershûs, Stiens door Willem van Riemsdijk. Foto, 2 februari 2014.

De uitdaging is om dit jaar de huidige modderpoel om te vormen tot een lusthof, of in de terminologie van Gabbema tot een FRIESCHE LUST-GAARDE.