Stinze Stiens

Stinze Stiens

30 juli 2021

Negende Partituur: Nieuwsbulletin

______________________________________________________________________________________________

28 juli 2021

logo partituur______________________________________________________________________________________________

Pakhûs SOLO, quo vadis?

Na het harpconcert van Beate Loonstra.

Een toast op het eerste lustrum Pakhûs SOLO na het harpconcert van Beate Loonstra.

Het afgelopen concertseizoen was ons eerste lustrum als concertpodium in Stiens. Ondanks de Corona maatregelen hadden we een mooie start met een openingsconcert van Beate Loonstra in het Pakhûs, in september gevolgd door een prachtig soloconcert door Esra Pehlivanli op de altviool dat evenals het uitbundige klavecimbelconcert door Ere Lievonen in het intieme kerkje in Feinsum plaats vond. Daar konden ca. 30 bezoekers aanwezig zijn op Corona afstand. Helaas werden we net als iedereen beperkt door de regels die toen terecht golden. De geplande concerten konden niet doorgaan maar we zijn heel blij en vooral ook voor de musici dat ze alsnog hun prachtige programma’s kunnen brengen in het komend seizoen. We hopen dat jullie allen goed en gezond deze moeilijke periode zijn doorgekomen en dat wij, samen met ons fantastische team vrijwilligers, jullie in het komend seizoen weer mogen begroeten. 

We hebben in deze periode weinig van ons laten horen, maar net als veel musici hebben we zeker niet stil gezeten. Het is ons gebleken dat er duidelijk behoefte is aan onze activiteiten. Dit blijkt onder andere uit het feit dat goede musici vragen of ze bij ons mogen optreden. Zowel musici als publiek zijn over het algemeen enthousiast over wat er geboden wordt. Het intieme zaaltje met een prima akoestiek en de garage/foyer ruimte voldoen in de praktijk goed en dragen bij aan de beleving van de muziek.

Bij de programmering ligt het accent op modern of hedendaags klassieke muziek. We programmeren tot nu toe relatief veel programma’s waar de musicus solo speelt.

Oprichting Stichting, intensivering en professionalisering

Met het oog op de toekomst hebben we besloten om een deel van onze activiteiten in Stiens en omgeving onder te brengen in de Stichting Stinze-Stiens. Deze stichting zal worden opgericht op 26 augustus 2021. Wat betreft de muziek bouwt de stichting voort op het beleid van de afgelopen jaren. Doel blijft het brengen van muziek van hoge kwaliteit op het gebied van hedendaagse en moderne klassieke muziek door concerten en anderszins. Langzaamaan bouwen we aan een hoogwaardig centrum voor nieuwe muziek met meer mogelijkheden dan we tot nu konden bieden. Met een ‘Pakhûs SOLO’ serie en een nieuwe serie ‘Pakhûs Pakt Uit’ gaan we aan de slag. 

Beate Loonstra,

Beate Loonstra, concert 20 september 2020, Pakhûs SOLO.

Het komend concertseizoen zal de overgang zijn van onze oude werkwijze naar een intensivering en professionalisering van de organisatie. In de periode vanaf 17 september 2021 tot en met 26 juni 2022 zal er in principe elke 14 dagen een concert worden georganiseerd. Dit betekent 20 concerten. De organisatie en programmering van de concerten is in handen van harpiste Beate Loonstra, die al vaker als musicus bij ons is opgetreden. Met veel enthousiasme en creativiteit is zij gestart. Wij blijven zelf betrokken bij de organisatie die nu plaats gaat vinden onder verantwoordelijkheid van de nieuwe stichting.

Locatie, label en tijdstip 

Pakhûs SOLO

Pakhûs SOLO (rechts), op de achtergrond het St. Vitushûs.

Tot voor kort vonden alle concerten plaats in ons eigen Pakhûs SOLO op de vrijdagavond. Afgelopen seizoen hebben we ook een aantal concerten in het kerkje van Feinsum/Finkum georganiseerd dat eigendom is van de Stichting Alde Fryske Tsjerken. Met de 1,5 meter afstand regel kunnen op deze locatie ca. 30 mensen een concert bijwonen. Ook zijn daar concerten met een concertvleugel mogelijk.

We hadden al langer de wens om pianomuziek en muziek voor wat grotere gezelschappen te kunnen programmeren. Onder het sub-label ‘Pakhûs Pakt Uit’, zullen we concerten in de Vituskerk in Feinsum of de Vituskerk in Stiens organiseren die meer ruimte vragen dan in het Pakhûs mogelijk is. Deze concerten zullen veelal op de zondagmiddag plaats vinden.

Klavecinist Ere Lievonen in Feinsum.

Klavecinist Ere Lievonen in Sint Vituskerk in Feinsum, 29 november 2020.

Wellicht komt er in de toekomst ook nog een aparte zomerserie concerten. Hiervoor is overleg gaande met de Stichting Alde Fryske Tsjerken. Het programma voor zover dit nu bekend is staat op de website: https://stinze-stiens.nl/agenda/
De agenda zal aangevuld worden zodra de afspraken met de musici rond zijn.
Het belooft een heel mooi seizoen te worden waarin de nieuwe koers langzaamaan zijn beslag krijgt.

Frans Vermeerssen Fotograaf: Cees van de Ven.

Frans Vermeerssen Fotograaf: Cees van de Ven.

Musici, muziek, verbreding publiek

De musici die bij ons optreden zijn uitstekende musici die hun passie voor deze muziek kunnen overdragen op het publiek. Zowel meer gevestigde musici als musici die meer aan het begin van hun carrière staan zullen bij ons optreden. Net als veel musici streven we er naar om een groter en diverser publiek te laten kennis maken met spannende nieuwe muziek. 

Inspiratiebronnen voor ‘hedendaags klassieke’ muziek zijn heel divers. Inspiratie kan liggen in andere muziekstijlen zoals de jazz of meer algemeen in niet westerse muziek. De componist Frans Vermeerssen wiens nieuwste compositie op het programma staat van 7 november laat zich bijvoorbeeld duidelijk inspireren door jazzmuziek.  

We hopen dat musici en publiek onze nieuwe aanpak zullen waarderen en dat onze activiteiten in de toekomst zullen rechtvaardigen dat we een Gerenommeerd centrum voor hedendaags klassieke en moderne klassieke muziek zullen worden.

Samenwerking

Nederland is momenteel gelukkig nog steeds een aantrekkelijk land voor musici en componisten van hedendaagse muziek. Buitenlandse musici komen hier voor een goede opleiding en voor het muziekklimaat. Dit verrijkt het muziekleven in Nederland. Dit relatief goede klimaat staat wel onder druk. Samen sta je sterker. We zoeken dan ook samenwerking met gelijkgezinde podia en  organisaties.  Logo dat Bolwerck Link November Music

Er is vrij veel aandacht en geld voor muziekfestivals in Nederland, maar er is ook behoefte aan individuele podia die zich op deze muziek richten. Er zijn al diverse contacten gelegd door Beate Loonstra met relevante instellingen zoals De Link Nieuwe muziek in Tilburg, Dat Bolwerck in Zutphen, November Music Internationaal festival voor actuele muziek in ’s-Hertogenbosch, De Gaudeamus muziekweek internationaal festival voor hedendaags gecomponeerde muziek in Utrecht, Oranjewoud festival, en andere organisaties.
We zijn heel benieuwd in hoeverre we onze ambitie de komende tijd zullen kunnen waarmaken. We gaan weer vol goede moed op weg om musici en publiek de gelegenheid te bieden om spannende vernieuwende muziek live mee te maken.

Info en reserveren: https://stinze-stiens.nl/agenda/

Logo

Logo Pakhûs SOLO. Concept: Trudy van Riemsdijk – Zandee. Beeldbewerking: Edward Roussou.

Beate Loonstra beate@pakhussolo.nl

Namens de Stichting Stinze-Stiens in oprichting:
Trudy van Riemsdijk-Zandee / Willem van Riemsdijk
e-mail: stinze.stiens@icloud.com
Doktershûs/Stinze Stiens en Pakhûs SOLO, Smelbrêge 6 en 9, Stiens
www.stinze-stiens.nl

Website versie Partituur: https://www.stinze-stiens.nl/nieuws/pakhus-actueel/  

14 mei 2021

Stinzenflorajournaal jrg. 1 nr. 14: De stinzenfloratuin van Geert Bosma in 1989 en nu.

Geert Bosma

Dokter Geert Bosma, tussen de stinzenplanten, Bonte krokussen, bij de Kaukasische vleugelnoot. Foto, ca. 1989. Archief: W. Bosma-Ollemans.

Jubileumuitgave Vogelwacht Stiens e.o. 75 jaar.

Jubileumuitgave Vogelwacht Stiens e.o. 75 jaar.

Recent werden we aangenaam verrast door het bezoek van Ineke Westendorp van de Vogelwacht Stiens e.o.. Zij  bracht het jubileumnummer van het tijdschrift van deze vereniging mee dat recent verscheen ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van dit tijdschrift. Bij het archiefonderzoek in verband met dit jubileum vond zij een artikel van dokter Geert Bosma uit 1989: ‘Mijn tuin’. Geert groeide als kind op in ons Doktershûs en was daar vanaf 1960 werkzaam als huisarts. Geert was een man die hield van de natuur en het is dan ook begrijpelijk dat hij een actief lid was van de vogelwacht. Lees verder

9 mei 2021

Stinzenflorajournaal jrg. 1 nr. 13: Stinzenflora ‘langs de Middelsee’

Haarlems klokkenspel bij Harsta State.

Haarlems klokkenspel bij Harsta State. Foto: Stinze Stiens.

‘Kaart van de Grenzen der Voormalige Middelzee’

P. Brouwer en W. Eekhoff. ‘Kaart van de Grenzen der Voormalige Middelsee’. Leeuwarden, 1834. Archief: TRESOAR (Leeuwarden).

Ten noorden van Leeuwarden zijn een aantal mooie locaties met stinzenflora: Dekema State in Jelsum, Martenastate in Koarnjum, Stinze Stiens en Harsta state in Hegebeintum. Lees verder

13 maart 2021

Stinzenflorajournaal jrg. 1 nr. 9: Met kwekersoog

Bonte krokus variant

Bonte krokus variant met oranje stamper boven de dichtgevouwen bloembladeren uit bij Stinze Stiens.

Deze week wandelden we met een bekende bollenkweker/-fotograaf door de tuin. Het werd een spelletje ‘Ik zie ik zie wat jij niet ziet’. Kijken met een kwekersoog betekent nieuwe dingen ontdekken. Lees verder

26 februari 2021

Stinzenflorajournaal jrg. 1 nr. 7: Boer of Bont?

Kleine vos op Winterakoniet

Kleine vos op Winterakoniet bij Stinze Stiens.

Het weer maakte een enorme omslag. Van ijs en sneeuw gingen we naar een meer dan warme lentezon. In de tuin gaat het hard. De eerste Winterakonieten raken al uitgebloeid maar insecten wisten de bloemen die nu ver openstonden te vinden. In het bosje in de tuin breiden ze gestadig uit. Op die plek zijn we gestart met het maken van een ‘gelegde’ heg. Lees verder

26 februari 2021

Hekken, Hagen en Heggen: beschutting tegen de wind, biodiversiteit, mooi

Begin vlechtheg bij Stinze Stiens 26 november 2020.

Begin ‘gelegde heg’ / vlechtheg bij Stinze Stiens op 26 november 2020. Foto van 20.02.2021 met Winterakonieten en Sneeuwklokjes.

Thomas van Slobbe: Een vlechtheg heeft geen haast.

Thomas van Slobbe, Een vlechtheg heeft geen haast, met tekeningen door Jaap Dirkmaat, Beek-Ubbergen (Uitg. waArde) 2003 (1e ed. 2002).

Het verschil tussen een haag en een heg is volgens Wikipedia dat een haag één maal per jaar wordt geknipt, zoals een beukenhaag of een haag van liguster. Een heg mag meer uitgroeien en onderhoud is maar eens in de twee of drie jaar nodig. Een bijzonder boekje verscheen in 2002 (2e ed. 2003), geschreven door Thomas van Slobbe, met een handleiding door Jef Gielen en prachtige tekeningen van Jaap Dirkmaat. De titel is veelzeggend: Een vlechtheg heeft geen haast. Lees verder

Volgende
Close
loading...